Sleutelpartijen in gesprek over betaalbaarheid huurwoningen

Door Ward den Besten

H'VELD-G'DAM De fusie tussen woningcorporaties Omnivera (Hardinxveld) en Goed Wonen Zederik (GWZ) is bijna afgerond. Per 1 juli is het juridische plaatje compleet. De nieuwe woningcorporatie, die voorlopig verder gaat onder de naam Omnivera GWZ, moet voor 1 november met prestatieafspraken komen, waaraan de gemeente haar goedkeuring moet verlenen. In de nieuwe Woningwet is vastgelegd dat ook de huurdersorganisatie daarbij om advies wordt gevraagd. Vorige week woensdag kwamen de burgemeesters en wethouders van de twee gemeenten, de vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties en de bestuurders van de woningcorporaties bijeen om een eerste stap te zetten tot concrete afspraken.

Tot harde afspraken heeft de bijeenkomst nog niet geleid. Wel hebben de verschillende partijen hun meningen kunnen ventileren over onderwerpen als betaalbaarheid van de huren, leefbaarheid van de kernen en beschikbaarheid van de woningen. Op basis van de gevoerde gesprekken worden startdocumenten opgesteld. Daarna zal in kleinere groepen verder worden gewerkt om tot een overeenstemming te komen.

Omnivera's interim-bestuurder, Petra van den Berk heeft een goed gevoel overgehouden aan de gesprekken die woensdag zijn gevoerd. ,,Uit deze eerste verkenning blijkt dat de meningen van de betrokken partijen niet te ver uiteen liggen. We hopen op 1 november een breed gedragen bod uit te kunnen brengen, waar iedereen achter staat'', zegt Van den Berk die ook de functie van interim-bestuurder gaat bekleden als de twee woningcorporaties zijn gefuseerd.

Wethouder Benhard van Houwelingen deelt het gevoel van de interim-bestuurder. ,,Het was een constructieve bijeenkomst. Het zorgde bij iedere partij voor een duidelijke rolverdeling in het kader van de nieuwe Woningwet. De corporatie werkt zo aan haar primaire taak: het aanbieden van sociale huurwoningen.'' De wethouder, die ook de kwaliteit van de huidige woningen bovenaan zijn lijstje heeft staan, gaat ervan uit dat de partijen er samen uitkomen. ,,De intenties en contacten zijn goed. We doen dit voor de bestaande en toekomstige huurders in Hardinxveld-Giessendam.''

Voorzitter Rien Stek van de Huurdersraad is ook zeer te spreken over de bijeenkomst. De Huurdersraad wordt voor het eerst betrokken bij het opstellen van prestatieafspraken. ,,Het is voor ons allemaal nieuw'', zegt Stek. ,,Het is dan ook even aftasten wat ons te doen staat. Ik heb wel het gevoel dat beide partijen naar ons wil luisteren'', aldus de voorzitter. Desondanks tempert hij de verwachtingen. ,,Pas als er een concept op tafel ligt, kan ik zeggen of wij er ons in kunnen vinden.'' Zijn grootste zorgen gaan uit naar de huren die in zijn ogen niet verder mogen stijgen. ,,De huurprijzen gaan te ver omhoog. Dat is bij alle corporaties zo. Liefst zouden wij dan ook een flexibel huurbeleid zien.''

De prestatieafspraken gelden voor vier jaar en behelzen een legio aan onderwerpen, waarvan betaalbaarheid, leefbaarheid en beschikbaarheid het belangrijkst zijn. Maar ook over de andere thema's moeten volgens Van den Berk heldere afspraken worden gemaakt, zoals de kwaliteit en duurzaamheid van woningen, liberalisatie en de verkoop op wijkniveau. De afspraken die 1 november op tafel liggen zijn richtlijnen die bijvoorbeeld aangeven hoeveel de huurstijgingen moeten zijn ten aanzien van de inflatie. Of hoe de laagste inkomensgroepen het beste kunnen worden ontzien. Binnen die kaders zal ieder jaar opnieuw gekeken worden of huurstijgingen al dan niet plaatsvinden.