• twitter.com/molenlanden

Sociaal Meld- en Adviespunt Molenlanden van start

GIESSENBURG Op weg naar Molenlanden hebben de gemeente Giessenlanden en Molenwaard vanaf 1 oktober een onafhankelijk meld- en adviespunt opgericht. De gemeenten willen graag weten welke ervaringen hun inwoners hebben met de geboden ondersteuning vanuit het sociaal domein.

Het werk van de gemeente op het gebied van het sociale domein gaat over alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid. Denk hierbij aan zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en meedoen in de maatschappij.

Het meldpunt is bedoeld voor alle inwoners van Giessenlanden en Molenwaard die (anoniem) hun ervaringen willen delen of een vraag hebben rond alle aspecten van zorg, hulpverlening of ondersteuning (uitvoering van de Wmo, Jeugdhulp en de Participatiewet). Er is de afgelopen jaren veel veranderd. Een laagdrempelig, onafhankelijk meldpunt kan er voor zorgen dat niemand tussen wal en schip valt. Daarnaast kan het de gemeente helpen om van meldingen te leren, doordat eventuele verbeterpunten zichtbaar worden.

Het sociaal meld- en adviespunt is ingericht om inwoners met suggesties, ideeën, vragen of klachten over het sociaal domein een luisterend oor te bieden of te adviseren over de mogelijk te zetten (vervolg)stappen. Dat kan bijvoorbeeld een positieve ervaring met de gemeente zijn, of een opmerking ter verbetering. Maar ook een klacht over het contact met de gemeente of een vervelende ervaring tijdens de ontvangen ondersteuning van het sociaal team kan helpen om de dienstverlening te verbeteren.

Het meldpunt is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en op dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur via 030-2093488. Het sociaal meld- en adviespunt vervangt niet de officiële klachten- en bezwarenprocedures die gemeente en zorgorganisaties hebben. Ook is het meldpunt niet bedoeld om ondersteuning aan te vragen (bijvoorbeeld het aanvragen van een Wmo-voorziening).