• Erik de Bruin

'Soepele Wmo-overgang creëren'

H'VELD-G'DAM De decentralisaties in het sociale domein - het Rijk heeft dit over de schutting van gemeenten gegooid - zijn al een paar jaar in volle gang. Veel kleinere gemeenten organiseren dit in een groter, regionaal verband. Zo ook Hardinxveld-Giessendam, dat terugviel op de AV-regio en nu de switch maakt naar de Drechtsteden. Hoe gaat dat in z'n werk en wat verandert er? De gemeente licht dit uitgebreid toe en is net van start gegaan met het zichtbare deel van een mega-operatie.

door Erik de Bruin

Ongeveer twaalfhonderd brieven. Zoveel zijn er verstuurd naar inwoners die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet, gemeentelijke schuldhulpverlening en/of bijzondere bijstand. Het leeuwendeel (circa duizend cliënten) valt onder de Wmo. Johan Boonstoppel is de projectleider van deze transitie, die de gemeente samen met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) vormgeeft. Hij legt uit dat er aan bijna vijfhonderd mensen die zijn geïndiceerd voor huishoudelijke hulp en/of maatschappelijke begeleiding (en die ook krijgen) in oktober en november huisbezoeken worden gebracht. ,,Dat doen we met dezelfde uitvoerende organisaties (aan de keukentafel nemen bekende gezichten plaats), maar er vliegen ook medewerkers van de SDD in. Ons doel is een zachte landing creëren, de overgang zo soepel mogelijk laten verlopen."

 

'BEPERKTE VERSCHILLEN' ,,Dat móet lukken", zegt hij er direct bij. ,,We hebben alle sociale regelingen uitgeplozen, wat echt monnikenwerk was, en gekeken naar de verschillen. 'Hoe is het nu en wat wordt het straks als we, per 1 januari 2018, met onze gemeentelijke organisatie zijn toegetreden tot de Drechtsteden?' We waren best wel bang voor grote verschillen, maar die blijken redelijk beperkt te zijn. Er zijn zelfs meer regelingen die voordeliger uitpakken. Een van de weinige regelingen die echt nadelig uitpakt is de financiële tegemoetkoming van 350 euro die Avres jaarlijks uitkeert aan mensen met een chronische ziekte of beperking. De SDD doet dat niet. Vandaar dat we een overgangsregeling treffen. Dat doen we samen met de SDD, die met ons meedenkt. Wat bijvoorbeeld ook blijkt uit het feit dat voorzieningen, zoals een rolstoel en traplift, in stand blijven. Die hoeven niet, ofschoon zij andere sociale partners heeft, te worden ingeruild. SDD neemt de contracten over. Dat scheelt een heleboel rompslomp en bovendien is het vervelend om een belangrijke voorziening, die mensen helpt zelfredzaam te blijven, een tijdje te moeten missen."

 

'HOGE TEVREDENHEID' Boonstoppel steekt zijn verhaal af in het bijzijn van Trudy Baggerman, de wethouder. Ze hoort het goedkeurend aan. ,,Deze volgende transitie betekent niet dat ons sociaal team, dat steeds zichtbaarder wordt en positief is ontvangen, ineens naar de achtergrond verdwijnt. Integendeel. De gigantische backoffice van de SDD neemt de aanvraag op zich en fungeert als filter. In de zes gemeenten die al deel uitmaken van de Drechtsteden heeft het zich bewezen. Het tevredenheidscijfer is hoog." Hardinxveld lift mee en vraagt zich nog wel af of het Wmo-loket in het gemeentehuis open blijft. ,,Sowieso niet meer de hele week, maar misschien nog wel één of twee ochtenden", aldus Baggerman. ,,Al naar gelang de vraag.

Contact kan altijd telefonisch of per e-mail plaatsvinden. Bijna iedereen die een Wmo-aanvraag indient, krijgt een bezoek aan huis."