• Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Steeds beter overweg met MAG

H'VELD-G'DAM Verenigingen, organisaties en inwoners kunnen steeds beter uit de voeten met het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente. Uit een enquête komt naar voren dat een groot deel van de respondenten begrijpt hoe je een activiteit moet aanmelden en de meesten weten ook wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage.

door Ward den Besten

2018 was een proefjaar voor de Maatschappelijke Agenda (MAG). Verenigingen en organisaties kregen nog gewoon hun standaard subsidiebedrag en konden voor nieuwe activiteiten een zogenoemde MAG-bijdrage ontvangen. Sinds begin vorig jaar is Stuwkracht de uitvoerende organisatie van het nieuwe subsidiebeleid die de ingediende initiatieven beoordeelt. Projectleider Leny Braks nam donderdag met de gemeenteraad de stand van zaken door.
Stuwkracht heeft een enquête uitgezet, die door zon tachtig mensen is ingevuld. Daarin zegt 86 procent te weten hoe een MAG-initiatief moet worden ingediend. En 83 procent begrijpt de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage. Ook over het contact met Stuwkracht, dat met een 8 wordt beoordeeld, zijn de mensen tevreden.
Braks is blij met de respons. ,,Wat fijn is om te weten, is dat onze partners ons echt zien als een verbinder. Als iemand die contacten legt en probeert de samenwerking te stimuleren. Die faciliterende rol, zoals de naam Stuwkracht al aangeeft, vervult Braks samen met buurtnetwerker Iris van Lomwel. Beiden zijn ieder een halve werkweek in Hardinxveld werkzaam.
Uit de enquête kwam ook een aantal verbeterpunten naar voren. ,,Een deel van de verbetering is echt nog meer bekendheid genereren. En nog helderder en duidelijker communiceren, zegt Braks die de aanwezigen opriep ze daarbij te helpen. ,,U bent ook zelf sterk geworteld in deze lokale gemeenschap. We hebben ambassadeurs nodig die reclame maken. Schroom er niet voor om mensen actief onze kant op te sturen."


Braks laat weten dat slechts twee verenigingen van de ruim veertig die in het verleden subsidie kregen, niet meedoen aan de MAG. ,,De anderen zijn allemaal akkoord gebleven. Er zijn zelfs ook een hele hoop nieuwe MAG-partners bijgekomen." Onder het nieuwe subsidiebeleid kunnen namelijk ook inwoners zich melden met ideeën voor bijvoorbeeld een buurtactiviteit.
Afgelopen zomer zei Braks dat de MAG soms nog als ,,een bedreiging" wordt gezien. Het lijkt het er inmiddels op dat alle onduidelijkheid die over de MAG bestond grotendeels is weggenomen. Maar de echte testcase moet nog komen als dit jaar het oude subsidiebeleid wegvalt en alleen het MAG-budget van in totaal zon 1,5 miljoen euro overblijft.

Vorig jaar zijn 61 aanvragen bij Stuwkracht ingediend. 43 zijn er goedgekeurd, 4 afgewezen en de rest is nog in behandeling. Meer dan de helft is voor een activiteit in 2019. Zo moet een subsidiebedrag van boven de 10.000 euro vóór 1 juli het jaar daarvoor zijn aangevraagd. Afgelopen jaar zijn 8 van deze grote aanvragen voor 2019 ingediend.
Wat verder opvalt is dat 10 ingediende initiatieven van sportverenigingen komen. Dat terwijl vooral sportclubs vanaf de introductie van de MAG sceptisch zijn geweest. In oktober hield gymnastiekvereniging OKK bijvoorbeeld een sportsymposium met hulp van een MAG-bijdrage.
Andere voorbeelden van activiteiten die vorig jaar een MAG-bijdrage kregen zijn de waterglijbaan van de Speel-In, een toneelvoorstelling in De Lange Wei, het autismecafé in De Buurman en een uitstapje voor mensen met een beperking naar Ouwehands Dierenpark door het Rode Kruis. Een subsidieaanvraag voor sinterklaascadeaus door een peuterspeelzaal is bijvoorbeeld afgewezen. Zo ook een aanvraag van een zorgverlener die niet bij de gemeente onder contract stond.

Wethouder Jan Nederveen is tevreden over de vorderingen die afgelopen jaar zijn gemaakt. ,,Dat heeft geresulteerd in een tevredenheidsscore die er niet om liegt. Laten we daar vooral blij mee zijn", aldus de ChristenUnie-wethouder. Zijn partij was de afgelopen jaren kritisch op het nieuwe subsidiebeleid. Het is ook geen toeval dat de MAG, nu CU is toegetreden tot het college, onder zijn portefeuille valt. In het nieuwe coalitieakkoord is afgesproken het beleid vaker te evalueren. Vóór de zomer volgt een breder ervaringsonderzoek. Tegen die tijd heeft Stuwkracht ook zijn eerste jaarstukken moeten inleveren.