Stichting Leergeld helpt steeds meer kinderen

H'VELD-G'DAM Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden heeft in de eerste helft van 2016 in totaal 1055 kinderen geholpen met een sportbijdrage of de aanschaf van leermiddelen. Dit zijn 30% meer kinderen dan in 2015. Stichting Leergeld verwacht dat ook de komende jaren het aantal kinderen dat door hen geholpen wordt zal stijgen.

De stijging van het aantal kinderen dat door stichting Leergeld wordt geholpen heeft meerdere oorzaken. Zo is in de gemeente Gorinchem de inkomensgrens verhoogd van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. Daarnaast is er kleine stijging door kinderen in gezinnen van statushouders. ,,Ook de grotere bekendheid van de stichting heeft bijgedragen aan de toename van het aantal kinderen dat door ons geholpen wordt", aldus Erik Jonker, voorzitter van de stichting.

Jonker: ,,Op zich zijn we blij dat steeds meer mensen ons kunnen vinden. Maar helaas zit daar ook een keerzijde aan. Het is jammer dat zoveel kinderen een beroep op ons kunnen doen en dan ook nog vallen binnen de kaders. We proberen met allerlei PR ook extra middelen binnen te halen. Dit lukt nog steeds, ondermeer door de bijdragen van serviceclubs, sportverenigingen en anderen.

Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden is in 2009 opgericht.