• Photographer:Jos Waltheer

Stichting OVO presenteert OVO Talentontwikkeling

H'VELD-G'DAM Openbaar onderwijs in Gorinchem en de regio krijgt een nieuw gezicht. Stichting OVO presenteerde maandag 5 oktober OVO Talentontwikkeling en een nieuwe logo. Onder het motto 'Samen werken aan talent' zoekt Stichting OVO samenwerkingen tussen het basis- en voortgezet onderwijs om het openbaar onderwijs nog sterker te maken. OVO Talentontwikkeling is hiervan het resultaat.

Om OVO Talentontwikkeling te presenteren, volgden Marcel Doodkorte, wethouder onderwijs Gemeente Gorinchem, en Adriaan Zeillemaker van het ministerie van OCW, een korte les Engels en Hoogbegaafdheid. Beide voorbeelden van de hechte samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs.

Ook Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, ziet de meerwaarde van deze samenwerking: ,,Small is beautifull, kan wel zo zijn, maar hier zie je dat kleine onderdelen met een grootschaliger bestuur zeker zijn voordelen heeft als het gaat om de overstap van primair- naar voortgezet onderwijs." Maar Rosenmöller bleef ook kritisch en zag een nieuwe uitdaging voor het voortgezet onderwijs in het vergemakkelijken van de overstap naar het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Marcel Doodkorte prees de vooruitstrevendheid van het nieuwe concept: ,,Jullie durven, als onderwijskoepel, te leren." En er is ook nog veel te leren. Stichting OVO presenteerde vandaag OVO Talentontwikkeling, maar zijn nog lang niet klaar. Er zijn al nieuwe plannen voor het nog sterker maken van de leerlijn van groep 1 tot aan het eindexamen.

De constructie van Stichting OVO is uniek in Gorinchem. Door de basisscholen en middelbare scholen van stichting OVO met elkaar te laten samenwerken worden beide sterker. Met behulp van de kennis en ervaring van het middelbaar onderwijs, kunnen de basisscholen vanaf groep 1 Engelse les geven en meerbegaafde kinderen een extra uitdaging geven in de vorm van een plusklas. Begeleiding van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften loopt zonder drempel door bij de overstap naar het middelbaar onderwijs.