• Bram van den Heuvel

Stoepkrijten mag straks weer in H'veld

H'VELD-G'DAM Kinderen in Hardinxveld-Giessendam kunnen binnenkort weer met een gerust hart stoepkrijten, als ze dat al niet deden. In ieder geval kunnen ouders zonder zorgen hun kroost weer met een potje krijt naar buiten sturen. Het stoepkrijtverbod dat officieel bestond wordt afgeschaft. De gemeente gaat 'het verbod op het aanbrengen van krijt op openbare plekken' uit de lokale regelgeving schrappen.

door Ward den Besten

Via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft iedere gemeente haar eigen lokale regels. Als voorbeeld wordt daarvoor veelal het model gebruikt van de koepelorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die verwijderde deze zomer het woord 'krijt' uit het hoofdstuk 'Plakken en Kladden'. Daarin stond dat het verboden is ,,met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen''. Heel letterlijk genomen is stoepkrijten in veel gemeenten zodoende verboden, waaronder ook in Sliedrecht.

In een brief aan de gemeenten schrijft de VNG dat een aantal keer ophef is ontstaan over wat in de pers het stoepkrijtverbod is gaan heten: ,,Het beeld werd geschetst dat gemeenten handhavend optraden tegen krijtende kleuters en straatkunstenaars. Gelukkig zijn er weinig of geen voorbeelden bekend waarbij ook echt is opgetreden.'' Volgens de VNG is krijt meestal al na een paar dagen of één bui niet meer zichtbaar en niet of nauwelijks schadelijk voor het milieu, die daarom het woord krijt maar heeft geschrapt.

In Hardinxveld wordt de aanpassing binnenkort overgenomen. De gemeente geeft aan dat het van belang is dat kinderen kunnen buitenspelen. ,,De mogelijkheid om te kunnen en mogen stoepkrijten kan hieraan bijdragen'', schrijft het college onlangs in een brief aan het CDA. Fractievoorzitter Wim de Ruiter vroeg begin deze zomer of het woord krijt uit de verordening kan worden gehaald. Volgens De Ruiter is het verbod ,,ongewenst en overbodig''. Hij is blij dat het college dat met hem eens is.

De nieuwe APV wordt eind 2017 of begin 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.