• Landelijk wonen in een gebied met veel water en ruimte voor recreatie. Dat moet het beeld worden van nieuwbouwlocatie Oog.

    Ontwerbureau Spacevalue
  • In de woonwijk Waardzone zijn 170 woningen ingetekend.

    Ontwerpbureau Spacevalue

't Oog moet vooral hoogopgeleiden trekken

H'VELD-G'DAM Landelijk wonen in een gebied met veel water en ruimte voor recreatie. Dat moet het uiteindelijke beeld worden van nieuwbouwlocatie 't Oog. Het gebied strekt zich uit van de Spoorweg tot aan de Giessendamse Tiendweg ten noorden van de Betuwelijn. En van de Zwijnskade in het westen tot aan de Molenweg in het oosten. Donderdag werden in de gemeenteraad de eerste plannen gepresenteerd.


Het plangebied kan grofweg in drie delen worden opgedeeld. In het uiterste westen, tussen de Spoorweg en de Betuwelijn, komen bedrijven. In het noorden is een park ingetekend, dat aan beide zijden de Betuwelijn volgt. Dat Betuwepark wordt ten zuiden van de Betuwelijn begrensd door een nieuwe weg die van west naar oost zal lopen. En ten zuiden daarvan komen woonwijken richting de bestaande bebouwing van Hardinxveld.

Marty van de Klundert van ontwerpbureau Spacevalue legt uit dat het gebied niet hutje mutje wordt volgebouwd. De bebouwingsdichtheid wordt het hoogst bij de Spoorweg. En hoe verder de polder in hoe minder huizen er komen. Het is volgens hem ook niet te vergelijken met een compacte wijk als de Blauwe Zoom. Het moeten vooral open woonwijken worden, met veel ruimte voor groen en water.

Dat betekent dat de huizen voor een groot deel in een duurder segment vallen. Wethouder Trudy Baggerman benadrukt dat daar ook behoefte aan is. Ze wijst op de Woonvisie van de Drechtsteden. Daarin staat dat de regio een tekort heeft aan luxere woningen om hoogopgeleiden hierheen te trekken.

Het zal jaren duren voordat heel 't Oog ontwikkeld is, zegt Van de Klundert die zelf van ,,decennia" spreekt. Het gebied zal worden opgeknipt in verschillende bouwfases. Voor twee van die fases zijn de plannen al concreter. Dat is het bedrijventerrein in de uiterste westhoek en een woonwijk, genaamd Waardzone, langs de oostkant van de Polderweg.

In die woonwijk zijn zo'n 170 woningen ingetekend, waarvan twintig à dertig sociale woningen. Het plangebied loopt door tot in het beoogde Betuwepark. Daar komt een aantal huizen dat heel ruim is opgezet. Voor de rest speelt water een belangrijke rol en blijven de bestaande boerderijen aan de Spoorweg behouden.

De belangrijkste ontsluitingsroute wordt de Spoorweg richting de Zwijnskade. Die zal verbreed worden. Ook wordt er gekeken om de stations Hardinxveld-Giessendam en Blauwe Zoom toegankelijk(er) te maken vanaf het noorden, zodat 't Oog beter is te bereiken vanaf het spoor.

De gemeenteraad zette wel vraagtekens bij de verbinding van 't Oog met de kern van Hardinxveld. De spoorwegovergang bij het station levert al verkeersproblemen op en de gemeenteraad vreest dat dat alleen maar erger wordt als heel het project is afgerond. Volgens Van de Klundert is daar vooralsnog geen oplossing voor bedacht. Hij laat weten dat in ieder geval voor de eerste fases de ontsluiting via de Zwijnskade volstaat.