• Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Taalklas Hardinxveld-Giessendam van start

H'VELD-G'DAM De taalklas Hardinxveld-Giessendam voor kinderen van vluchtelingen gaat van start. Op 25 januari tekenden de schoolbesturen, het samenwerkingsverband onderwijs en wethouder Theo Boerman van de gemeente hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

De gemeente neemt vluchtelingen op met een voorlopige verblijfsvergunning, de statushouders. Kinderen uit deze groep en kinderen die korter dan 2 jaar in Nederland zijn vinden door de taalachterstand soms moeilijk aansluiting op het gewone lesprogramma.

Deze kinderen volgen daarom naast het reguliere basisonderwijs de taalklas. De taalklas biedt 3 dagdelen per week intensief taalonderwijs aan voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. Op deze manier worden de kinderen extra gestimuleerd om de taal te leren en wordt de taalachterstand zo snel mogelijk ingelopen. De gemeente wil zo de kinderen van statushouders en het extra werk van de basisscholen ondersteunen.

Het opstarten van een taalklas in de gemeente is een onderdeel van het Onderwijsachterstandenbeleid en de Integratienotitie.