• Archief BDUmedia

TAB, SGP en ChristenUnie zijn eruit

H'VELD-G'DAM ,,Als je zoekt naar hobbels en deuken, dan kan ik je verzekeren, die zijn er niet geweest.'' Dat zei de Hardinxveldse wethouder Trudy Baggerman vorige week over de vorming van het nieuwe college. Donderdag presenteerden de coalitiepartijen TAB, SGP en ChristenUnie aan de pers het coalitieakkoord. Daarin staan de hoofdlijnen voor de komende vier jaar beschreven. Woensdag 4 juli wordt het college geïnstalleerd.

door Ward den Besten

Na de verkiezingen in maart bracht informateur Werner ten Kate op 10 april het advies uit dat de drie partijen een coalitie moeten vormen. Dat de presentatie van het coalitieakkoord nog lang op zich heeft laten wachten, komt volgens de partijen door praktische oorzaken. De onderhandelingen werden onderbroken door de meivakantie. En het reguliere werk van de betrokken raadsleden en wethouders maakte het proces niet gemakkelijker. Uiteindelijk zijn de onderhandelaars van de partijen negen keer bij elkaar gekomen, met als resultaat een veertien pagina's tellend document.

De titel van het akkoord is 'Hardinxveld-Giessendam: met elkaar en voor elkaar'. Op advies van Ten Kate heeft de coalitie niet alles in beton gegoten. Een aantal partijen had bij hem aangegeven dat de afgelopen raadsperiode de verhouding tussen coalitie en oppositie is gepolariseerd. Om dat tegen te gaan pleitte Ten Kate voor het toevoegen van een raadsprogramma aan het coalitieakkoord. Daar is gehoor aan gegeven.

In het raadsprogramma staat een aantal onderwerpen waarbij ruimte is voor de inbreng van oppositiepartijen PvdA en CDA. Het gaat om de thema's duurzaamheid, Omgevingswet en burgerparticipatie. ,,Dat geeft een andere dynamiek die nieuw is voor ons. Daar zullen we vorm en inhoud aan moeten geven'', stelt Jan Nederveen die namens de ChristenUnie de nieuwe wethouder wordt in het college.

De rode lijn in het akkoord is vooral het verder ontwikkelen van bestaand beleid. Opmerkelijk is dat Nederveen de Maatschappelijke Agenda onder zijn hoede krijgt. Hij heeft zich altijd kritisch uitgelaten over het nieuwe subsidiebeleid. ,,Dat waren wij ook en dat zijn we nog steeds'', benadrukt Nederveen. Maar het beleid wordt niet halsoverkop aangepast. ,,We hebben afgesproken dat we dubbel gaan evalueren.'' Eind 2018 is de eerste evaluatie en voor de zomer van 2019 volgt een groot ervaringsonderzoek.

Onder zijn portefeuille vallen ook economie, sport, recreatie en duurzaamheid. ,,De ChristenUnie heeft duurzaamheid heel hoog staan. Wachten is geen optie meer. De eerste stappen willen we de komende vier jaar zetten'', aldus Nederveen. Op het gebied van recreatie wordt onder meer gekeken naar verruiming van de sluizentijden en het realiseren van een buitendijkse jachthaven.

Wethouder Trudy Baggerman (TAB) neemt plaats in het Drechtstedenbestuur en is verantwoordelijk voor het sociaal domein. Daar is ze tevreden over. ,,Het sociaal domein ligt dicht bij mijn hart'', aldus Baggerman.

Van aftredend wethouder Benhard van Houwelingen neemt Baggerman de taken wonen, ruimtelijke ordening en gemeentelijk vastgoed over. ,,Ik vind het mooi dat we die binnen de TAB hebben kunnen blijven behouden.'' Het Sociaal Team wordt onder haar uitgebreid. En in 't Oog, het groengebied tussen de twee spoorlijnen, wordt komende vier jaar gestart met het bouwen van woningen.

Theo Boerman (SGP) blijft wethouder Financiën. Doel van het nieuwe college is om de schuldenlast verder te verlichten. Ook voor verkeer en vervoer en onderwijs blijft Boerman verantwoordelijk. Daarnaast zal hij zich buigen over de Omgevingswet die moet worden opgesteld.

De tarieven voor begraven en voor evenementen worden nog eens tegen het licht gehouden. Het onderhoud van wegen en groen wordt verbeterd en in speelplekken wordt meer geïnvesteerd. Het doortrekken van de snelfietsroute door Hardinxveld en een aanlegplaats voor de Waterbus worden daarnaast onderzocht.

Het coalitieakkoord wordt uitgewerkt in een collegeprogramma, waarin concretere maatregelen komen. Boerman laat weten dat het doel is om het collegeprogramma in de komende begroting te verwerken. Die wordt in november door de raad behandeld. ,,Dat is qua tijd heel ambitieus, maar dat is de lijn waar we op aankoersen.''