• Suzanne Heikoop

TAB: weinig draagvlak Peulenpark

H'VELD-G'DAM De aankomende renovatie van het Peulenpark langs de A15 heeft ook tot zorgen geleid bij de TAB. Volgens de grootste partij wordt de leefbaarheid in en rondom het Peulenpark slechter met het huidige plan. De TAB heeft de gemeente om opheldering gevraagd over de gemaakte keuzes en wil weten hoe ze meer draagvlak gaat creëren onder inwoners.

De lokale partij schaart zich achter de bezwaren die een bewonerscomité van de Apollostraat, het CDA en de PvdA eerder hebben gemaakt. De TAB verbaast zich erover dat de gemeente in de plannen niets meldt over de functie van het park als bufferzone met de A15. Volgens de TAB zijn geluidsoverlast, luchtvervuiling en luchtzuivering in het licht van de huidige inzichten in de klimatologie zwaarwegende factoren.
De gemeente wil in het Peulenpark meer ruimte bieden voor water, omdat vanwege de komst van het Facility Point water moet worden gecompenseerd. Heel het park wordt daarbij onder handen genomen. Zo wil de gemeente het park een Engels karakter geven en een deel van de bomen vervangen omdat een aantal in slechte staat verkeert.
Via een enquête zijn omwonenden gevraagd wat ze van de plannen vinden. De enquête is tijdens een bewonersavond door 51 mensen ingevuld. Uit die resultaten blijkt dat niet iedereen zich kan vinden in de renovatieplannen. Zo wil bijvoorbeeld 62 procent dat alle bomen behouden blijven. Ook is een derde het niet eens met het beoogde Engelse landschapsstijl.
De TAB stelt dat er weinig draagvlak is voor de plannen en wil van het college onder meer weten waarom niet alle voorgenomen aanpassingen zijn meegenomen in de vragenlijst. Ook hebben niet alle omwonenden de enquête gehad, schrijft de partij.

De gemeente komt naar verwachting in januari met een aangepast plan.