• Merwedeschool

Talenten kleuren kinderen in Boven Hardinxveld

H'VELD-G'DAM Er wordt al lang over gesproken, maar het staat eindelijk vast. OBS Merwedeschool, peuterspeelzaal Ukkepuk, HINK met kinderdagverblijf De Kleine Wei en BSO Merwedeplein en tussen schoolse opvang Kidsmixz zorgen straks samen voor het aanbod in het nieuwe integrale kindcentrum. Vanaf 21 augustus kunnen alle kinderen uit Boven - Hardinxveld e.o. terecht bij integraal kindcentrum Kleurrijk. In het gebouw aan de Hobbemastraat 3 in Boven - Hardinxveld zorgen verschillende partijen voor opvang en onderwijs van 7.00 tot 19.00 uur voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Afzwaaiend directeur Ton van Deutekom legt uit waar dit initiatief vandaan komt: ,,Met uitzondering van kinderopvang De Kleine Wei, zijn de overige partners al ondergebracht in het gebouw van de Merwedeschool. Er werd en wordt al volop samengewerkt en geïnspireerd door de landelijke ontwikkelingen om te komen tot een brede school of een integraal kindcentrum, zijn we op weg gegaan om iets moois in Boven Hardinxveld te creëren."

Het nieuwe IKC team gaat werken vanuit één gezamenlijke missie 'Talenten kleuren kinderen'. Een IKC waarin elke kind ongeacht geloof of afkomst welkom is. ,,We zijn in een continu leerproces op zoek naar de verbinding met de leefwereld van de kinderen van 0 tot 12 jaar samen met de ouders en de bewoners van Boven - Hardinxveld. Binnen ons centrum worden verschillen en talentontwikkeling als kans gezien en hierop wordt zowel de pedagogische, de didactische als ook de inhoudelijke aanpak afgestemd. Het Integraal Kind Centrum wil door talentontwikkeling zowel het welbevinden, het gevoel van competentie als de leeropbrengsten van de kinderen vergroten. Dit is herkenbaar in het aanbod in alle disciplines binnen ons IKC," aldus Van Deutekom.

IKC Kleurrijk is een Kind Centrum waarin de talenten van kinderen centraal staan om zo tot een optimale ontwikkeling te komen. Kinderen mogen leren, spelen, ontdekken en onderzoeken op de manier die bij hen past. Van Deutekom: ,,We zijn vanuit de visie blijvend op zoek naar wat ieder kind van ons nodig heeft. In ons IKC is er één team dat zorg draagt voor de kinderen. Heeft een kind extra hulp of extra uitdaging nodig, dan weten zowel de school als de opvang dat."

José Swets, hoofdleidster van de Ukkepuk vult aan: ,,We merken dat het voor kinderen veel rust geeft wanneer school en opvang in hetzelfde gebouw zitten, maar ouders zijn natuurlijk nog steeds vrij om te kiezen van welke diensten van het IKC zij gebruik willen maken. Zoals we al jaren gewend zijn stromen de kinderen uit naar beide scholen in Boven - Hardinxveld en soms zelfs naar Gorinchem. Dat willen we graag zo houden. Ouders zijn en blijven een belangrijke partner voor het IKC."

De voorbereidingen zijn getroffen, veel gesprekken zijn gevoerd en zullen nog worden gevoerd om aan het concept te blijven schaven. In en ook nog na de zomer worden de laatste aanpassingen aan het gebouw voltooid om kinderen en ouders na de zomer te verwelkomen in IKC Kleurrijk. Het team kijkt er duidelijk al naar uit: ,,We zijn heel benieuwd hoe kinderen en ouders deze nieuwe manier van werken gaan ervaren!"