• Het Kompas Hardinxveld-Giessendam.nl

Tevredenheid over integratienotitie

H'VELD-G'DAM De raad heeft zich donderdag positief uitgelaten over de integratienotitie die het college heeft opgesteld. In het document staat vastgelegd welk traject een vergunninghouder gaat doorlopen om zo goed en zo snel mogelijk in Hardinxveld te integreren. Ook de werkgroep Kerk en Vluchteling liet tijdens de raadsvergadering weten blij te zijn met de nota waar zij en andere maatschappelijke organisaties aan hebben meegewerkt.

 

De integratienotitie volgt op een motie van de VVD, die zorgen uitte over het inburgerproces van vluchtelingen. De motie werd eind januari unaniem aangenomen. Daarin werd expliciet aandacht gevraagd voor de taalbeheersing, normen en waarden, lokale gemeenschap en arbeidsactivering. VVD-voorman Martin van Rossum complimenteert wethouder Trudy Baggerman voor het feit dat het document er nu al ligt. Ook de andere partijen zijn te spreken over het verrichte werk.

De integratienotitie beschrijft het integratieproces van vergunninghouders in de Hardinxveldse maatschappij. De gemeente spreekt van een parallelle aanpak, dat wil zeggen dat het leren van de taal, het volgen van een opleiding en het zoeken naar werk tegelijkertijd plaatsvindt.

Er worden onder meer verschillende gesprekken georganiseerd tussen bewoners en vluchtelingen om elkaar te leren kennen. Ook worden vluchtelingen gevraagd binnen zes maanden een participatieverklaring te ondertekenen. Daarin staan de kernwaarden van de Nederlandse samenleving opgeschreven.

Op het gebied van taal zal op het basisonderwijs een extra taalklas worden opgericht voor kinderen die onvoldoende het Nederlands beheersen. Ook oudere kinderen kunnen daar eventueel gebruik van maken. Volwassenen kunnen terecht bij het taalcafé als extra taalondersteuning nodig is naast het landelijke inburgeringstraject van drie jaar. Op het gebied van werk is het streven om een vergunninghouder binnen anderhalf jaar na komst, kennis te laten maken met een bepaalde vorm van werk. Betaald of onbetaald.

Namens werkgroep Kerk en Vluchteling zei Peter van Wijngaarden blij te zijn met het document. ,,Veel van onze opmerkingen herkennen en lezen wij terug in de nota'', liet Van Wijngaarden weten. Hij is tevreden met de centrale rol die Kerk en Vluchteling voortaan speelt. De werkgroep is aangewezen als het platform waar de betrokken organisaties elkaar ontmoeten. Volgende week donderdag moet de raad de integratienotitie officieel goedkeuren.