• Archief BDUmedia

Toch subsidie voor ledenaantal

H'VELD-G'DAM Sportverenigingen kunnen alsnog subsidie krijgen voor het aantal leden dat ze hebben. Dat terwijl het nieuwe subsidiebeleid juist is ingesteld om verenigingen en organisaties niet meer te belonen voor passieve zaken als het ledenaantal, maar voor de bijdrage die ze leveren aan de maatschappij.

door Ward den Besten 

Eerder dit jaar heeft StuwKR8, de uitvoerende organisatie van de Maatschappelijke Agenda (MAG), aanvullende spelregels geïntroduceerd. Daarin staat dat sportverenigingen 3,25 euro per actief lid mogen ontvangen voor hun reguliere activiteiten. In totaal is daarvoor een bedrag beschikbaar van 11.000 euro. ,,Immers, vanuit hun bestaan leveren sportverenigingen een belangrijke bijdrage aan de MAG-doelen", zo staat op de site.
De TAB had vragen gesteld over de aanvullende regels, omdat de MAG mede in het leven is geroepen ,,om niet zomaar geld te geven aan sportverenigingen". Volgens de TAB was het een belangrijk speerpunt dat het initiatief beloond moet worden in plaats van zonder opgave geld geven. De lokale partij vraagt zich ook af waarom deze regels zijn toegevoegd en de gemeenteraad hierin nooit is meegenomen.
De gemeente laat weten dat StuwKR8 verantwoordelijk is voor het opstellen van spelregels voor het verstrekken van MAG-bijdragen, en niet het college of de gemeenteraad. Daarnaast wijst ze erop dat sportverenigingen niet zomaar geld krijgen gestort voor het aantal leden: ,,Geen enkele MAG-initiatiefnemer ontvangt financiële middelen zonder aanvraag en zonder dat een prestatie moet worden geleverd die bijdraagt aan de doelen van de MAG."
Op de website van StuwKR8 staat dat de aanvullende spelregels tot stand zijn gekomen na overleg met de sportverenigingen. Naar aanleiding van de gesprekken is een werkgroep opgericht voor de verdere uitwerking van de spelregels.


De aanvullende spelregels zijn bedoeld voor verenigingen die willen bijdragen aan het MAG-doel sport en bewegen. Daarvoor moeten ze wel minimaal twee keer per jaar een MAG-bijeenkomst bijwonen. De nieuwe regels worden nog dit jaar geëvalueerd, aldus StuwKR8 en de gemeente.