• OBS Het Tweespan
  • OBS Het Tweespan

Tweespan zamelt geld in voor De Doetse Kom

GIESSENBURG Op woensdag 3 juli hebben de leerkrachten van OBS Het Tweespan hun verjaardagen gezamenlijk gevierd. De dag stond in het teken van leuke spelletjes doen en plezier maken met elkaar. De kinderen van groep 1 t/m 8 zaten door elkaar in groepjes met de spelletjes, zodat jong en oud met elkaar moesten samenwerken. In plaats van cadeaus voor de leerkrachten, kon geld in een pot gedaan worden. De opbrengst hiervan, een mooi bedrag van €110, wordt binnenkort geschonken aan zwembad De Doetse Kom.