• ANP Foto

UWV: 'Kansen in de detailhandel'

H'VELD-G'DAM Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond samen is nagenoeg stabiel. Drechtsteden en Gorinchem kennen momenteel een krappe arbeidsmarkt; ook in de detailhandel. Er zijn minder werkzoekenden en meer nieuwe vacatures. Werkgevers kunnen hun vacatures vervullen door kansen te bieden aan 50-plus werkzoekenden en zij-instromers. Met banenmarkten en speedmeets zoekt UWV samen met de werkgever oplossingen voor de krapte in de detailhandel.

Eind november 2018 verstrekte UWV in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond 27.994 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 0,3% ten opzichte van een maand eerder. Deze daling is kleiner dan het landelijk gemiddelde van 0,9%. Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) is in Drechtsteden (2,7%) en Gorinchem (2,1%) lager dan het Nederlands gemiddelde (3,0%). Het WW-percentage van Rijnmond (3,2%) ligt wel bijna op het niveau van het landelijk gemiddelde. De daling met 20,7% komt over het voorbije jaar vooral door afname van de WW-uitkeringen in de sectoren zorg welzijn, industrie, uitzendbedrijven en zakelijke diensten. De procentuele afname is het grootst in de bouwnijverheid.

In Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond krijgen 2.307 werkzoekenden, die in de detailhandel hebben gewerkt, een WW-uitkering in november 2018. Dit is bijna een kwart minder dan een jaar eerder. De vooruitzichten voor de detailhandel zijn goed. UWV verwacht dat het aantal banen in deze sector en regio's eind 2019 is gegroeid met 1,8% ten opzichte van 2017, tot 85.500 banen.

De belangrijkste functie in de detailhandel is verkoopmedewerker. 31% van de mensen in de sector heeft deze functie. In november 2018 kregen 1.032 werkzoekende verkoopmedewerkers in de regio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er nog 1.400. Dit is een daling van een kwart. De toename van nieuwe vacatures voor verkopend personeel heeft hier zeker aan bijgedragen. UWV raamde deze toename tot en met het derde kwartaal in 2018 op 14% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Van de drie arbeidsmarktregio's groeiden deze vacatures in Rijnmond met 10% het minst.

Drechtsteden en Gorinchem kennen een krappe arbeidsmarkt voor verkoopmedewerkers. Er zijn steeds minder werkzoekenden beschikbaar voor het aantal vacatures . Daarmee nemen de kansen voor werkzoekende verkopers toe. De recent verschenen factsheet Detailhandel van UWV toont vooral kansen in webwinkels, bouwmarkten en supermarkten.

Werkgevers in de sector kunnen vacatures vervullen door ervaren 50-plus werkzoekenden kansen te bieden. Ook zij-instromers kunnen met de juiste competenties een goede kandidaat zijn. Nog geen tiende van de werkzame verkoopmedewerkers hebben een mbo-opleiding in de richting detailhandel. Competenties in de detailhandel worden steeds belangrijker. Het gaat daarbij om klantgericht werken, vakkennis en digitale vaardigheden.