• Archief BDUmedia

Veel steun voor advies Ten Kate

H'VELD-G'DAM Het advies van informateur Werner ten Kate om een coalitie te vormen van TAB, SGP en ChristenUnie kan op steun rekenen van zowel coalitie- als oppositiepartijen. De fracties zijn van mening dat dit de meest logische keuze 'wat past bij de verkiezingsuitslag'. Alleen de TAB heeft nog geen oordeel over het advies. De PvdA verwacht wel een zware tijd in de oppositiebanken.

Ten Kate heeft op basis van gesprekken en de verkiezingsprogramma's gekeken welke coalitie hij het meest kansrijk acht. Hij adviseert om in het coalitieprogramma niet alles uit te kristalliseren. Volgens hem moet het een akkoord op hoofdlijnen zijn met voldoende ruimte voor uitwerking door de raad en het college. Een onafhankelijke bemiddelaar moet het formatieproces verder begeleiden, stelt hij. Daarnaast is zijn advies om de drie coalitiepartijen ieder één wethouder te leveren.

Dat laatste betekent dat de TAB een wethouder moet inleveren. Beide TAB-wethouders zitten momenteel in de raad. Wie van Benhard van Houwelingen en Trudy Baggerman weer in het college komt wil de partij niet over uitweiden. ,,We – de TAB – hebben twee wethouderskandidaten'', aldus de grootste partij in een reactie. ,,We denken na over het advies en dat gaan we bespreken.'' Ook over het aanstellen van een mogelijke formateur wil de TAB voorlopig niets kwijt. De lokale partij had bij Ten Kate aangegeven om het formatieproces liefst zelf op te pakken met de beoogde coalitiepartners, maar die wilden een tussenpersoon.

De SGP laat weten ,,met vertrouwen'' uit te zien naar de verdere onderhandelingen. Volgens de SGP heeft Ten Kate ,,een belangrijke basis gelegd voor het formatieproces om te komen tot een nieuw college. (…) De komende dagen zullen wij het advies van de verkenner bespreken met onze fractie. Vervolgens is het aan de vijf fracties uit de gemeenteraad om gezamenlijk de volgende stap in het proces te bepalen.''

,,Wat ons betreft een logisch advies wat ook past bij de verkiezingsuitslag. Een brede coalitie met oog voor de gehele raad'', reageert de ChristenUnie die zich hierop nog aan het ,,beraden'' is. De ChristenUnie gaat mogelijk een wethouder leveren. Wie dat wordt wil de partij nog niet prijsgegeven. ,,We hebben hiervoor meerdere kandidaten. We verwachten in de loop van volgende week ook de naam van de kandidaat bekend te kunnen maken.''

Een coalitie van TAB (5), SGP (4) en ChristenUnie (4) betekent dat de oppositie qua grootte fors moet inboeten. De PvdA geeft aan dat ,,de verhouding 13-4 wel erg zwaar wordt. Daarom hebben we aangedrongen op een raadsprogramma, naast een (globaal) coalitieprogramma, waarmee wij verwachten meer inbreng te kunnen leveren dan in een oppositie met twee kleine partijtjes.'' Volgens de PvdA is het wel nog afwachten of de drie coalitiepartijen er überhaupt uitkomen. ,,Gezien de opstelling van ChristenUnie ten opzichte van de TAB en SGP de afgelopen vier jaar zal dat best lastig zijn.''

Ook het CDA kan zich vinden in het advies van Ten Kate en is voornamelijk tevreden met een coalitieprogramma op hoofdlijnen. De christendemocraten denken eveneens met een raadsprogramma meer tegenwicht te kunnen bieden.