Verbinder uit buurgemeente

H'VELD-G'DAM 'Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.' Met die bekende uitdrukking sloot Dirk Heijkoop, wethouder in Molenwaard en bewoner van Oud-Alblas, vrijdagmiddag het interview af. Donderdagavond kwamen de fractievoorzitters in Hardinxveld-Giessendam, tezamen de afgelopen negen maanden de vertrouwenscommissie vormend, allemaal bij één adres uit. Ze feliciteerden Heijkoop met het aanstaande burgemeesterschap in een gemeente die grenst aan de streek waarin hij al zijn hele leven woont en een glansrijke politieke carrière opbouwde.

door Erik de Bruin

Heijkoop, 49 jaar, getrouwd met Jolanda en vader van drie volwassen kinderen, deed dat nooit volgens een vastomlijnd plan. ,,Ik ben geen carrièreman. In 2002 ben ik, aangespoord door Coop Kool, een oud-wethouder op het dorp en vader van Corien Wortmann-Kool, die europarlementariër is geweest, blanco op de kieslijst van het CDA Graafstroom gaan staan. Ik rolde er meteen in doordat de wethouder vanwege het dualisme dat werd ingevoerd geen deel meer uitmaakte van de gemeenteraad." Zodoende kwam er een plekje vrij. Vier jaar later, bij de volgende verkiezingen, mocht hij de fractie aanvoeren. Dat impliceert leidinggevende kwaliteiten. Heijkoop knikt. ,,Je zou het natuurlijk leiderschap kunnen noemen. Mijn broers en zussen hebben dat ook. In maatschappelijke zin je verantwoordelijkheid nemen. Niet flamboyant, eerder ingetogen, maar wel met daadkracht en altijd zoekend naar draagvlak en verbinding. Vader zat jarenlang in de kerkenraad. We zijn allemaal actief geweest in schoolraden, in de branche voor veehouderij, voor een hulpstichting, op het gebied van christelijk jeugdwerk .... noem maar op. Het is ons met de paplepel ingegoten. Als je het aangenaam vindt om te organiseren en zaken voor elkaar te krijgen, een drijvende kracht wilt zijn en niet wegloopt voor je verantwoordelijkheid is de stap naar lokale volksvertegenwoordiging snel gemaakt. Coop Kool, mijn politieke vader, hield me voor dat je als gemeenteraadslid veel voor inwoners kunt betekenen. Op heel veel vlakken. Dat sprak me aan, maar dat het zo zou lopen, had ik niet verwacht."

 

'BEVESTIGENDE REACTIES' Heijkoop, die ook binnen het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht carrière maakte ('niet als arts, maar in de facilitaire dienstverlening; ik heb een technische achtergrond'), werd wethouder in 2008. Aanleiding was het plotselinge overlijden van Jan den Besten. De leidsman van de christendemocraten werd doorgeschoven en nam zitting in het college. ,,Aanvankelijk vanuit het idee om de resterende periode vol te maken. Dat was te overzien. Als ik het niet leuk zou vinden, kon ik al na twee jaar stoppen." Hij wilde doorgaan en stelde zich verkiesbaar voor een tweede termijn. De ambtelijke fusie tussen Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland was toen al beklonken, een bestuurlijke herindeling was ook in de maak en geschiedde op 1 januari 2013. Resulterend in de nieuwe gemeente Molenwaard. Heijkoop begon aan zijn derde periode als wethouder. Intussen had hij, op weg naar de verkiezingen in november 2012, al wel eens de vraag gekregen van zijn omgeving of het burgemeesterschap niets zou zijn. ,,Daar ben ik over na gaan denken en met andere bestuurders over gaan praten. Zagen zij dat ook in mij? De reacties waren bevestigend. Langzaamaan ga je dan, tussen alle drukke werkzaamheden door (Heijkoop combineerde het wethouderschap met zijn baan in het ASZ, red.), een keer een profielschets lezen en om je heen kijken. Omdat ik me verbonden voel met de streek wilde ik in de buurt solliciteren. Dit jaar deed zich een hele mooie kans voor. Toen de gemeente Hardinxveld-Giessendam in maart de vacature publiceerde, trok ik de stoute schoenen aan."

 

Als wethouder, om toch nog even het nu te belichten, kan hij al z'n ei kwijt. ,,De verbinding en het contact met inwoners, waar ik nadrukkelijk naar zoek, is er zeker. Heeft ook met de portefeuille te maken die je bekleedt. Bij ruimtelijke ordening wroet je al snel in iemands leefomgeving. Besluiten roepen soms weerstand op. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Hoeft ook niet. Wat je wel altijd kunt doen, is het gesprek aangaan. Ook als je het niet eens bent. Wat ik ook nastreef is om bewoners aan de voorkant te betrekken. Je moet niet met een uitgewerkt plan aankomen. Tegenargumenten zijn welkom. Er is niet maar één weg die naar Rome leidt. Ambtenaren draag ik op alternatieven aan te dragen. Je moet niet naar één oplossing toeschrijven." Het burgemeesterschap is de overtreffende trap als het gaat om binden en verbinden. ,,Je rol is anders. Je bent meer met het geheel bezig, al moet ik zeggen dat ik die burgemeesterlijke helikopterview al wel heb doordat ik verantwoordelijk ben voor de financiën. Geld speelt in alle portefeuilles een rol. Daardoor heb je een ruimere blik."

 

'LOGISCHE KEUZE' 'Bedrijvig, betrokken en een dorps karakter.' Die indruk kreeg hij van Hardinxveld toen hij de vacature las. Een beeld dat hij al min of meer had. ,,Een bouwgemeente op het snijvlak van twee regio's." Met een sterk maritiem karakter waardoor zij in de smaak viel bij de Drechtsteden, dat volgens hem veel kansen biedt op gemeentelijke zelfontplooiing. Hardinxveld viel zelf ook voor dit regionale samenwerkingsverband en liet de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, om het ongenuanceerd uit te drukken, zitten. Heijkoop zegt die keuze 'wel logisch' te vinden. ,,Als je, zoals Hardinxveld-Giessendam dat was, heel nadrukkelijk op zoek bent naar behoud van je zelfstandigheid, is het goed te begrijpen. Samenwerking met Molenwaard en Giessenlanden zou tot een fusie hebben geleid." Beide gemeenten hebben dat plan, zo kwam maandag naar buiten, nu ook gesmeed. Heijkoop zal zijn vizier de komende weken gaandeweg (hij wordt op 17 november geïnstalleerd) op de Drechtsteden afstellen. Het stedelijke gebied waar hij vanuit zijn huis in de polder op uitkijkt en waar hij naast de A15 (die in de verte opdoemt, achter de weilanden) ook de bestuurlijke wegen kent. Dankzij zijn huidige functies, zowel op het politieke vlak als daarbuiten, maar ook dankzij broer Jan, die burgemeester is van Hendrik-Ido-Ambacht. ,,Hoewel we vijftien jaar schelen, lijken we veel op elkaar. We houden er allebei niet van om enkel op de tent te passen. Hardinxveld is dankzij de toetreding tot de Drechtsteden een gemeente in transitie, zoals dat zo mooi heet. De verbindende rol die ze een burgemeester toedichten en die ik ook tot uitdrukking wil brengen, kan ik naar hartelust uitvoeren."

 

'HET DORP UIT' Het betekent wel een verhuizing. ,,Toch het dorp uit", lacht de Oud-Alblasser, zijn vrouw aankijkend. ,,In het dorp ben ik al vijfmaal verhuisd. Als kind een paar keer (mijn ouders runden een boerderij) en ook met mijn eigen gezin. Waar we nu zitten, is fantastisch. Kijk naar het uitzicht! (zie de foto, red.) We wisten echter dat dit kon gebeuren en hoopten dat natuurlijk ook. Een verhuizing spreekt voor zich. Als je onderdeel wilt zijn van de samenleving, moet je daar ook deel van uitmaken. Dat het misschien meer een glazen huis zal zijn en dat mensen je op straat aanspreken omdat je burgemeester bent, zijn we ons van bewust. Dat hoort erbij. Je oefent een publieke functie uit en wilt ook graag dat mensen je aanklampen en vertellen wat er speelt. Die brede kijk op wat er allemaal gebeurt in de samenleving moet je hebben om goed je rol te kunnen vervullen."