• Wateroverlast Nieuweweg

    Richard van Hoek Fotografie

Verbreding sloot langs Nieuweweg

H'VELD-G'DAM Waterschap Rivierenland gaat de sloot langs het zuidelijke deel van de Nieuweweg verbreden. Ook wordt een dam en duiker verwijderd. Hierdoor kan het regenwater dat afstroomt van het naastgelegen bedrijventerrein beter worden geborgen en afgevoerd. Vlakbij de Rivierdijk wordt daarnaast een put gebouwd van waaruit bij hevige regenbuien op de Merwede gepompt kan worden.

Het zijn de eerste maatregelen uit een pakket dat wateroverlast bij extreme buien moet beperken. In januari starten de werkzaamheden. Dan verwachten waterschap en gemeente tevens aanvullende maatregelen bekend te maken dat wateroverlast in de toekomst verder moet beperken.

Lees meer in de papieren editie van Het Kompas.