• Vincent van Dalen

Verenigingen praten mee over verdeling subsidiepot

H'VELD-G'DAM Het subsidiebeleid gaat binnenkort op de schop. De gemeente is voornemens doelgerichter subsidiegelden te verlenen aan behoeftigen. Het huidige subsidiebeleid wordt mogelijk vervangen door de Maatschappelijke Agenda (MAG), zoals de nieuwe werkwijze is komen te heten. Woensdagavond had de gemeente alle verenigingen en organisaties die subsidie krijgen of ooit hebben gehad, uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe verdeelsleutel van de subsidiepot.

door Ward den Besten

t @warddenbesten

De avond kon op veel belangstelling rekenen van de genodigden. Zeker 90 mensen waren naar het gemeentehuis gekomen om aan te horen wat de MAG precies inhoudt. Een afgetekend verhaal kregen ze echter niet voorgeschoteld. In hoofdlijnen is duidelijk hoe het nieuwe subsidiebeleid vorm moet worden gegeven, maar details zijn verre van uitgekristalliseerd. Dat was juist een van de redenen waarom de organisaties woensdag werden opgetrommeld, laat wethouder Trudy Baggerman weten. ,,We gaan vanavond heel goed luisteren'', zei de wethouder bij de opening van de bijeenkomst ,,zodat we straks een fantastisch beleid neer kunnen zetten. Dit wordt ons huiswerk.''

Baggerman stelt tegenover de volle zaal dat er veel onvrede bestaat over het huidige beleid, dat als omslachtig wordt omschreven. ,,Dat vinden we zelf ook'', erkent projectleider Lise de Vroed die uitlegt dat ze bij andere gemeenten zijn wezen kijken om een nieuwe invulling te geven aan het subsidiebeleid. In hun zoektocht kwamen ze uit bij de Zuid-Hollandse gemeente Kaag en Braassem, die onlangs de MAG heeft geïntroduceerd, vertelt ze.

De MAG houdt in dat de gemeente verschillende maatschappelijke thema's vaststelt en daar doelstellingen aan hangt. ,,Dan vragen we wie wil en kan deze doelen met ons halen?'', legt De Vroed uit. Organisaties kunnen zich aanmelden voor een bepaald thema om daarvoor een activiteit te verzinnen. De partijen dienen wel met elkaar samen te werken, want de gemeente wil af van individuele subsidies. Die moeten met elkaar om de tafel gaan zitten en met één plan komen bij de gemeente.

Bij een goed idee kunnen de samenwerkende partijen een zak geld krijgen om de activiteit te organiseren die past binnen het gekozen thema en helpt de doelen van de gemeente te behalen. Wat die doelstellingen en thema's precies zullen zijn is nog niet duidelijk, maar Gezondheid en Bewegen werd woensdag als voorbeeldthema genoemd. ,,We willen naar een integraal beleid'', zegt De Vroed, die eraan toevoegt dat het van iedereen een heel andere manier van denken vraagt.

De avond riep bij de belangstellenden veel vragen op. Zo staan de sportverenigingen het meest sceptisch tegenover het experiment, dat door de meeste mensen positief werd ontvangen. Die zien weinig meerwaarde in het samenwerkende aspect. Kleine partijen als Stichting Kledingbank zijn bang dat grote organisaties slagvaardiger kunnen handelen. De bovenlokale organisatie Stichting Slachtofferhulp vreest op haar beurt moeilijk partners te kunnen vinden en denkt buiten de thema's te vallen. Baggerman laat weten dat de gemeente geen intenties heeft om organisaties te laten vallen. Er wordt eerst een duidelijk beeld geschetst van de huidige situatie en daarop wordt verder gebouwd met thema's en uitgangspunten, aldus de wethouder. In de uitnodiging werden de organisaties en verenigingen sowieso al gerustgesteld dat voor 2017 het huidige beleid blijft bestaan.