Verenigingen weten nog weinig van nieuw subsidiebeleid

H'VELD-G'DAM - Verenigingen en instellingen in Hardinxveld-Giessendam zijn nog niet op de hoogte van de nieuwe invulling van het subsidiebeleid. Het college wil onderzoeken hoe zij het subsidiebeleid beter kan vormgeven: nu is het systeem nog ingedeeld in categorieën van A tot en met E, straks worden de subsidieaanvragen beoordeeld op bepaalde criteria. ,,Wij nemen geen standpunt in, want er is nog te weinig bekend.''Door Annika Both,,Wij wachten af.'' Dat is hoe de meeste verenigingen reageren op het nieuws dat het college het subsidiebeleid in een ander jasje gaat steken. Volgens wethouder Trudy Baggerman moet het beleid moderner, eenvoudiger en vooral meer kansen genereren. Om hun mening te horen wil ze om de tafel met verenigingen en verschillende organisaties in het dorp. Vooralsnog weten die desbetreffende gesprekspartners weinig van wat er komen gaat. René Remans, voorzitter van korfbalvereniging Vriendenschaar: ,,Ik heb nog te weinig inzicht in de nieuwe plannen en kan hierop dus nog niet reageren.'' Mien de Rover, zelf een grote voorvechter van ondersteuning van cultuur, zegt namens gitaar- en mandolineorkest de Plektrummelodisten: ,,Wij nemen geen standpunt in, want er is nog te weinig bekend. Wij wachten af wat de plannen zijn. Zijn we er mee oneens, natuurlijk ondernemen we dan actie.''Volleybalvereniging OKK'70 is, naast de voetbal- en zwemvereniging, één van de sportclubs die sinds 2013 geen subsidie meer aanvragen. Penningmeester Jan Klop, vertelt dat ook hij nog niet in de materie is gedoken. ,,Echter, een link tussen jeugd en subsidie lijkt me wel een punt om te onderzoeken voor de gemeente. Jeugd houdt een vereniging actief, daar wordt weer een basis voor de toekomst gelegd.'' De hoogte van de subsidie zou namelijk waarschijnlijk niet meer zomaar gekoppeld worden aan het aantal jeugdleden, maar meer aan betekenisvolle projecten. ,,Eventueel kan gekeken worden naar subsidie in combinatie met basis- of middelbare scholen. Dan denk ik aan sportlessen verzorgen op school en stages bij de vereniging.'' Alie Kroon, voorzitter stichting St. Nicolaas Hardinxveld-Giessendam, hoopt op meer perspectief. Zo zouden de intochten van Sinterklaas in het nieuwe beleid niet meer in de allerlaatste categorie vallen. ,,Wij komen tekort aan onze subsidie. Wij zouden graag iets meer ontvangen, omdat wij geen betalende leden hebben, niet commercieel zijn, geen eigen inkomsten hebben, maar wèl de gemeenschap dienen. Denk daarbij aan de kinderen, de ouderen, de verstandelijk gehandicapten, en verenigingen en instanties.''