• CDA Hardinxveld-Giessendam

CDA Hardinxveld-Giessendam vraagt fietsveiligheid Rivierdijk

H'VELD-G'DAM Half november 2019 zijn op het fietspad Rivierdijk gedeelte Boven-Hardinxveld – Avelingen ter hoogte van Den Bout twee witte stenen, zogeheten biggenruggen, geplaatst. Dit ter voorkoming dat auto's over het fietspad naar een aanliggend bedrijf rijden. De ervaring leert dat er toch auto's door heen rijden dan wel ervoor half op het fietspad een auto parkeren.

Vanuit verschillende bronnen en op basis van eigen fietservaring heeft de CDA fractie vernomen dat deze twee stenen, zie bovenstaande foto, niet bijdragen aan het beoogde doel: terugdringen autoverkeer. Sterker nog: ze dragen niet bij aan de fietsveiligheid. Dergelijke stenen kunnen onnodige valpartijen door fietsers veroorzaken.

Het CDA vraagt aan het college of zij kunnen aangeven welke argumenten er gehanteerd zijn bij het aanbrengen van de biggenriggen op het fietspad ter hoogte van Den Bout. Ook vragen zij zich af waarom er geen aankondigingsbord 'Obstakel' geplaatst is. Zelf geeft het CDA aan dat duurzame mobiliteit van belang is voor hen.

Recentelijk is er een rapport verschenen van de fietsersbond Drechtsteden over de gemeente Hardinxveld-Giessendam over de fietsveiligheid waarin de biggenruggen niet als positief bestemd zijn. Onnodige obstakels op fietspaden moeten juist verwijderd worden en niet aangebracht worden. In veel gemeenten worden biggenruggen verwijderd omdat deze eenzijdige verkeersongelukken op de fiets veroorzaken.