• Het is heerlijk om te fietsen langs de Amstel.

    Naomi Heidinga

Onveilige fietsen in Hardinxveld

'Het fietsnetwerk is een rommeltje'

H'VELD-G'DAM Het fietsnetwerk in Hardinxveld-Giessendam is een rommeltje. ,,Het is verontrustend dat we op een aantal plaatsen situaties vonden die absoluut onveilig zijn en aan geen enkel vigerend voorschrift voldoen'', stelt de Fietsersbond Drechtsteden die een rapport heeft opgemaakt over de fietspaden in Hardinxveld.

In het rapport worden meerdere verkeerssituaties aan de orde gesteld, waar volgens de Fietsersbond het een en ander aan schort. Ook doet de belangenorganisatie daarin een aantal aanbevelingen.
Een grote ergernis van de Fietsersbond zijn de vele paaltjes die midden op het fietspad staan om te voorkomen dat auto's erin rijden.
,,Zijn deze paaltjes werkelijk nodig?'', vraagt de bond zich af bij onder meer de fietsoversteek op het Weideveld. Hetzelfde geldt min of meer voor de rotonde op kruising Peulenlaan-Thorbeckestraat. Daar liggen tussen de oversteekplaats voor voetgangers en die voor fietsers stootbanden om het verschil aan te geven. ,,Gevaarlijk en onnodig'', aldus de bond die de gemeente adviseert ze weg te halen.
De bond meldt verder dat op een aantal plekken het fietspad abrupt stopt, zoals bij de kruising van de Schapedrift en de Ekster. Daarnaast is de kruising van de Rivierdijk en de Nieuweweg gevaarlijk vanwege de snelheid van het autoverkeer. ,,Veel fietsers wagen het er maar op, met regelmatig bijna-ongelukken.'' Het voorstel is daar om een scherpere bocht aan te leggen voor het doorgaande autoverkeer.
Ook in Boven-Hardinxveld schort het aan de Rivierdijk. De uitritten zijn daar bijvoorbeeld te wijd. Het autoverkeer van en naar de kern kan met veel snelheid door de bocht, ,,waarbij fietsers met enige regelmaat bijna worden geschept''. Daarnaast adviseert de bond om langs de Rivierdijk in Boven-Hardinxveld een tweezijdig fietspad aan te leggen.