• Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Wijkhoppers gaan ouderen vervoeren

H'VELD-G'DAM Hardinxveld krijgt een nieuw vervoersmiddel. Vanaf 30 september rijden er in het dorp twee elektrische karretjes die een aanvulling worden op de al bestaande Drechthopper, waar ouderen en mensen met een beperking gebruik van kunnen maken. De Wijkhopper is speciaal bedoeld voor korte ritten binnen de gemeente zelf.

door Ward den Besten 

In de Wijkhopper is plek voor drie passagiers. Vanwege de beperkte ruimte kunnen alleen geen mensen met een rolstoel of een hulphond mee. Die kunnen gebruik blijven maken van de busjes van de Drechthopper. Voor een rollator is overigens wel plek in de Wijkhopper die mensen alleen naar locaties binnen het dorp vervoert.

,,De Drechthopper wordt zeer gewaardeerd en wordt ook veel gebruikt. Maar de Drechthopper krijgt een kleiner broertje'', legt wethouder Trudy Baggerman uit. ,,Wat mij aanspreekt is dat onze ouderen en mensen met een beperking in ons dorp, met de Wijkhopper sneller en comfortabeler van a naar b reizen", zegt ze. Baggerman geeft aan dat eind september gestart wordt met twee elektrische voertuigen, maar als dat een succes blijkt, het aantal kan worden uitgebreid.

De Wijkhopper is een initiatief binnen de Drechtsteden. In andere gemeenten wordt er al mee gereden. ,,En die zijn heel enthousiast", aldus Baggerman. De voorwaarden zijn hetzelfde als bij de Drechthopper. Hij kan een half uur van tevoren worden besteld bij hetzelfde nummer (088 505 8505) als de Drechthopper en rijdt alleen op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Baggerman hoopt dat met de Wijkhopper ouderen sneller ergens gebracht kunnen worden. Ze geeft aan dat de Drechthopper soms van buiten het dorp moet komen om iemand op te halen. Dat is bij de Wijkhopper niet het geval. Ook omdat het om kleinere voertuigen gaat die wendbaar zijn en waar je makkelijk instapt, verwacht de wethouder dat ze eerder op de plaats van bestemming zijn.

Op vrijdag 13 september is voor geïnteresseerden om 14.00 op het gemeentehuis een informatiebijeenkomst over de Wijkhopper.