Verkiezingscampagne Waterschap van start

H'VELD-G'DAM - In maart 2015 vinden de Waterschapsverkiezingen plaats waaraan ook politieke partijen deel kunnen nemen. Lokaal Rivierenland doet ook nu weer mee. Met succes heeft Lokaal Rivierenland aan vorige verkiezingen deelgenomen: drie leden van Lokaal Rivierenland zijn gekozen in het algemeen bestuur. ,,In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de belangen van de inwoners van Rivierenland beter behartigd moeten worden. Lokaal Rivierenland start de verkiezing dan ook met de leus "Het roer moet om!" Zonder afbreuk te doen aan veilig wonen in Rivierenland zal aan een efficiëntere organisatie gewerkt moeten worden waarbij de lasten voor de burger niet onnodig verhoogd worden. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is duidelijk gekozen voor lokale partijen, zij staan dichtbij de kiezer. Lokale partijen staan dan ook aan de basis van Lokaal/Regionaal Rivierenland," aldus de leden van de partij.Lokaal Rivierenland beslaat het totale gebied van Waterschap Rivierenland welke loopt vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk tussen de grote rivieren.Lokaal Rivierenland wil zich dan ook sterk maken voor de belangen van alle burgers als het om Waterschapszaken gaat.