• Roos Koole

Verlaging eigen bijdrage Wmo-klanten

H'VELD-G'DAM Wie gebruikmaakt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hoeft volgend jaar minder eigen bijdrage te betalen voor maatwerkvoorzieningen. Het college wil de hoogte van de eigen bijdrage naar beneden bijstellen. Op die manier wil het voorkomen dat mensen zorg mijden vanwege de betaalbaarheid. Vooral eenverdieners met een chronisch zieke partner gaan er in het voorstel op vooruit.

door Ward den Besten

Met de verlaging van de eigen bijdrage wil het college tevens aansluiting zoeken bij de tarieven die de Drechtsteden hanteren. Daar is de eigen bijdrage al flink verlaagd of op sommige onderdelen zelfs afgeschaft. Ook in Hardinxveld zal dat vanaf 2017 het geval zijn. Uit een eerste berekening blijkt dat de aanpassingen zo'n 100.000 euro kosten.

Verlaging van de eigen bijdrage stond al langer op het verlanglijstje van de PvdA. Samen met het CDA en de ChristenUnie heeft de partij meermalen het college daarover aan zijn jas getrokken. PvdA-fractievoorzitter Niek Verkaik is dan ook zeer te spreken over het voorstel. ,,Het betekent een algemene en forse verlaging van de eigen bijdrage. Iets wat wij al langer willen.''

In de Drechtsteden wordt geen eigen bijdrage gerekend voor de dagbesteding en individuele begeleiding. Het WMO-Platform adviseert in Hardinxveld daar ook geen eigen bijdrage voor te rekenen. Maar volgens het college is daar geen financiële ruimte voor. Ook Verkaik zag liever de dagbesteding en begeleiding buiten de eigen bijdrage vallen, maar begrijpt dat het college voorzichtig is met betrekking tot de financiële gevolgen.

De eigen bijdrage die iemand moet betalen is afhankelijk van zijn of haar inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssituatie en ondersteuning. De bijdrage over een periode van vier weken bestaat uit twee bedragen. Ten eerste betalen Wmo-cliënten een standaard bedrag. In 2016 was dat voor eenpersoonshuishoudens 19,40 euro en wordt nu 11,73 euro. Voor meerpersoonshuishoudens was dat 27,80 euro en wordt nu ook 11,73 euro. Dat bedrag komt helemaal te vervallen voor meerpersoonshuishoudens met geen AOW-gerechtigde leeftijd.

Daarnaast betaalt iemand die meer dan een bepaald inkomen verdient een extra bijdrage. Voor 2017 is de inkomensnorm met zo'n 16 procent verhoogd. Dat betekent dat minder Wmo-cliënten een inkomensafhankelijk deel moeten betalen. Tevens wordt het percentage dat de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage bepaalt met 2,5 procentpunt verlaagd.