• Lex van Lieshout

Vissen in Biesbosch door beroepsvissers was geoorloofd

DEN HAAG Beroepsvissers die in de Biesbosch mogen vissen kunnen opgelucht ademhalen. De toestemming om daar te vissen is volgens de Raad van State terecht goedgekeurd. Het hoger beroep van sportvissers is ongegrond verklaard. Daarmee wordt een eerdere uitspraak van de rechtbank in Breda bevestigd.

door Ward den Besten

De zaak betreft de periode 2015-2016. Staatsbosbeheer heeft voor die jaren toestemming verleend aan drie bedrijven uit de regio voor visserij op schubvis in delen van de Biesbosch. De Kamer voor de Binnenvisserij heeft als toetsingscommissie die toestemming goedgekeurd, maar volgens Sportvisserij Zuidwest Nederland had dat nooit mogen gebeuren.

De beroepsvissers mogen in de Biesbosch vissen met de zegen, een groot net. Volgens sportvissers is de zegenvisserij echter schadelijk voor de visstand, omdat er verder geen vangstbeperkingen gelden, afgezien van wat algemene regels dat bijvoorbeeld kleinere vissen teruggezet moeten worden. De sportvissers zagen de vangst naar eigen zeggen teruglopen.

Volgens de Raad van State is er geen bewijs dat de bevissing door beroepsvissers ertoe leidt dat de visstand ,,onaanvaardbaar wordt aangetast''. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat op basis van de beschikbare visstandonderzoeken er geen sprake lijkt te zijn van een te hoge visserijdruk of overbevissing.

,,De uitspraak van de Raad van State is een bittere pil voor de sportvisserij in haar acties om duurzaam een gezonde natuurlijke visstand te waarborgen en te bevorderen'', schrijft de koepelorganisatie voor sportvissers op haar website. Die gaat zich nu beraden op volgende stappen.

Een van de drie bedrijven die toestemming heeft om te vissen in de Biesbosch is Klop Visserij uit Boven-Hardinxveld. ,,We zijn blij met de uitspraak en zien vol vertrouwen de toekomst tegemoet voor dit prachtige, dynamische gebied'', geeft het bedrijf als korte reactie.

Ook voor 2017 heeft Staatsbosbeheer toestemming verleend aan beroepsvissers om in de Biesbosch te vissen. Omdat de zaak al langer loopt was die vergunning niet aan de orde.