• Plaatsen sluisdeur Peulensluis

    Richard van Hoek Fotografie

Vloeddeuren Peulensluis teruggeplaatst

H'VELD-G'DAM De twee vloeddeuren van de Peulensluis zijn maandag teruggeplaatst. De werkzaamheden waren goed te zien vanaf het fietspad langs de A15. Het terugplaatsen van de vloeddeuren die per stuk maar liefst 7.000 kilo wegen en elk een afmeting hebben van 7 bij 4 meter was een flinke klus. Naast het terugplaatsen van de vloeddeuren worden ook de nieuwe schutdeuren gemonteerd. Momenteel is de sluis drooggezet en dit aanblik komt uiteraard maar zelden voor.

De Peulensluis dateert uit 1937 en ligt onder de rijksweg A15 in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De sluis is onderdeel van de primaire waterkering dijkring 16 en vormt de vaarwegverbinding tussen de Merwede en de Buiten Giessen. De sluis is van belang voor de lokale recreatievaart, het ontsluiten van dienstverlenende watergebonden bedrijven en het ontsluiten van de boezemwateren van de Alblasserwaard. Het waterschap is verantwoordelijk voor de dagelijkse beschikbaarheid van deze sluis. De omgeving en gebruikers van de Peulensluis zijn reeds geïnformeerd over de renovatie en de daarbij behorende stremmingen.

De werkzaamheden aan de Peulensluis duren nog tot maart 2017. Gedurende de werkzaamheden is het sluiscomplex gestremd voor al het vaarverkeer.