• In de naburige gemeente Sliedrecht hebben ze ook een voetbalkooi.

    Gemeente Sliedrecht

Voetbalkooi aan het Peulenplein

H'VELD-G'DAM Aan het Peulenplein komt een nieuwe voetbalkooi voor de jeugd. Het college van burgemeester en wethouders heeft daartoe besloten. Het voetbalpleintje zal nog dit jaar worden gerealiseerd. Ook het trapveldje aan de Merwedestraat achter de Koningin Wilhelminaschool wordt opgeknapt. Voor de plannen is ruim 80.000 euro beschikbaar.

,,Vanuit de school en de basketbalvereniging was er de wens om een verhard speelveld te krijgen, laat de gemeente weten, die de voetbalkooi in eerste instantie op de plek van het trapveldje aan de Merwedestraat wilde aanleggen.
Vorig jaar is een bewonersavond gehouden, maar de komst van een verhard veld stuitte op veel verzet van de buurt. Ook een alternatieve locatie in de directe omgeving van de Koningin Wilhelminaschool bleek niet haalbaar. Daarom is nu gekozen voor het Peulenplein.
Wel wordt het trapveldje aan de Merwedestraat opgeknapt. ,,Tijdens de bewonersbijeenkomst in april 2018 zijn door de aanwezigen vragen gesteld over het ontbreken van speelmogelijkheden voor kleine kinderen (0-5 jaar) in de wijk. Daarom is besloten om in het park een klein speelplekje voor kinderen aan te leggen, aldus de gemeente die dit jaar met een concreet voorstel komt.
Tussen de flats van de Uranusstraat, niet ver van het Peulenplein, ligt momenteel al een basketbalveld. Dat blijft er voorlopig ook. Maar ,,de wijze en de frequentie van gebruik wordt wel een jaar lang bijgehouden.