• Anneke Hymmen

Vrijwilligers Home-Start gezocht

H'VELD-G'DAM Humanitas Home-Start biedt, op vriendschappelijke basis, emotionele steun en praktische hulp aan gezinnen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die zelf opvoedervaring hebben. Zij steunen een gezin door hen wekelijks te bezoeken. In Hardinxveld-Giessendam is behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

Vrijwilligers van Home-Start krijgen door dit werk het gevoel iets voor anderen te betekenen, en leren daar zelf ook weer veel van. Wie overweegt vrijwilliger bij Home-Start te worden, bespreekt met de coördinator in een kennismakingsgesprek de werkwijze van Home-Start, motivatie, wensen, mogelijkheden en achtergrond. Daarna volgt een training die vertrouwd maakt met de methodiek van Home-Start. Deze training start op 15 februari. Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Enthousiast geworden? Bel vrijblijvend voor meer informatie naar de coördinator van Home-Start Hardinxveld-Giessendam, Sascha Zonneveld telefoon: 06 20 24 93 28 s.zonneveld@humanitas.nl. Meer informatie is beschikbaar op: www.home-start.nl of www.humanitas.nl