• Richard van Hoek Fotografie

'Waardlanden niet op de hoogte van veiligheidseisen'

H'VELD-G'DAM De omstandigheden bij het afvalbrengstation aan de Schrank baren het CDA nog altijd zorgen. Reinigingsdienst Waardlanden lijkt onvoldoende op de hoogte van de veiligheidseisen, stelt de partij die vindt dat de raad daardoor ,,op het verkeerde been is gezet" over de voorschriften die voor het afvalbrengstation gelden.

door Ward den Besten 


Het CDA stelde begin dit jaar de situatie op de gemeentewerf aan de kaak. Aanleiding was een aantal incidenten waarbij bezoekers die afval kwamen brengen van het perron zijn gevallen. Zeker twee mensen liepen onder meer letsel op aan het hoofd.
Reinigingsdienst Waardlanden liet toen weten dat het afvalbrengstation aan alle wet- en regelgeving voldoet. De raad is in maart zelfs nog langs geweest om de omstandigheden ter plekke te bekijken en te bespreken met Waardlanden-directeur Ton Versteeg. De gemeentewerf is veilig en extra maatregelen zijn niet nodig, was de conclusie.
Maar de beantwoording van de vragen destijds stemt het CDA alsnog niet tevreden. Daarin wordt weliswaar verwezen naar het Bouwbesluit en de Wet Milieubeheer, maar niet naar de Arbowetgeving, terwijl die volgens het CDA ook van toepassing is.
Fractievoorzitter Wim de Ruiter laat het college van Hardinxveld weten dat in het Arbobesluit staat dat ,,valgevaar voorkomen dient te worden, wat in het geval van het ABS (afvalbrengstation) overduidelijk niet gedaan is". De incidenten op de gemeentewerf hadden op basis van de Arbowet gemeld moeten worden bij de Arbeidsinspectie, stelt hij. Dat is niet gebeurd omdat het bezoekers betrof en geen medewerkers. Ook geeft De Ruiter aan dat, tegen de regels in, het Bedrijfsnoodplan van de gemeentewerf sinds 2012 niet meer is geactualiseerd. Ook niet nadat het afvalbrengstation drie jaar geleden op de schop is genomen.  
Doordat Waardlanden voorbijgaat aan de Arbowetgeving, ontstaat volgens De Ruiter ,,het beeld dat binnen Waardlanden onvoldoende inhoudelijke kennis aanwezig is op het gebied van arbeidsveiligheid". Het CDA wil weten wat de gemeente hiermee gaat doen. Het college komt binnen vier weken met een antwoord.