Water Natuurlijk-kandidaat Maria Wiebsoch-Steeman: voor een mooi Rivierengebied

H'VELD-G'DAM Behalve het provinciebestuur kunnen we op 18 maart ook het waterschapsbestuur kiezen. In het Waterschap Rivierenland, actief tussen Fort Pannerden en Papendrecht, hoopt Water Natuurlijk weer sterk uit de bus te komen. Op de kandidatenlijst staan 18 gemotiveerde vrouwen en mannen die verspreid over het werkgebied wonen. Zij staan klaar om de nieuwe fractie te vormen of te ondersteunen.

Op nummer 7 staat Maria Wiebosch-Steeman uit Hardinxveld-Giessendam. Zij heeft een rijke ervaring als bestuurder. Onder andere was zij van 1995 tot 1999 dagelijks bestuurslid, Hoogheemraad, van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij behoorde tot de "Groene waterschappers", de voorlopers van Water Natuurlijk. Ook was zij van verscheidene gemeenten burgemeester, onder andere in Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.

Maria Wiebosch-Steeman: ,,Ik vind het belangrijk dat we zuinig zijn op water in Nederland. Mooie polders, natuurgebieden en onze rivieren zijn niet alleen voor de inwoners van Nederland van belang, maar ook voor bezoekers, en dus voor de lokale economie."

Dat ze ook in een stedelijke omgeving belang hecht aan waterbeheer en aan mooie natuur demonstreert Maria Wiebosch-Steeman in haar tuin: een groot deel daarvan is beplant met planten die niet alleen het regenwater vasthouden, maar ook aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders.

Over haar kandidatuur: ,,Omdat natuur en landschap mijn warme interesse hebben ben ik kandidaat voor Water Natuurlijk en zet ik graag mijn kennis en ervaring in voor een mooi Rivierengebied."