• waterschap Rivierenland

Waterinnovatieprijs voor Waterschap Rivierenland

GORINCHEM / TIEL Een eenvoudige oplossing die ervoor zorgt dat dijken niet kunnen bezwijken door piping en ook nog eens goedkoper is. Een biologische zuiveringstechniek die ervoor zorgt dat water zo goed gezuiverd wordt dat zelfs de kleinste medicijnresten eruit verdwijnen. Boeren die zelf het waterpeil in hun gebied naar eigen behoefte kunnen inregelen én een project waar regenwater kan worden omgezet in drinkwater. Deze innovaties mogen zich de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2019 noemen.
Op 29 november vond de jaarlijkse uitreiking van de Waterinnovatieprijs plaats in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank). Onder leiding van dagvoorzitter en filmmaker Suzanne Blonk hoorden Waterschapsbedrijf Limburg, waterschap Rivierenland en Deltares, het hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier en PWN en het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden dat zij dit jaar de prijzen mee naar huis mochten nemen.

De grofzandbarriëre van waterschap Rivierenland en Deltares laat het grondwater onder de dijk wel doorstromen, maar belemmert het uitspoelen van het fijne zand uit de kern van de dijk. Zo wordt bezwijken van de dijk voorkomen. Tot voor kort moest op locaties met weinig ruimte langs de dijk een beschermingsconstructie van beton, staal of kunststof worden aangelegd. Dat is met de grofzandbarriëre niet meer nodig, waardoor veel kosten worden bespaard.

Uit de 123 inzendingen zijn zij door een deskundige jury gekozen als de winnaars in de categorieën Waterveiligheid, Schoon water, Voldoende water en Circulaire economie. De concurrentie was groot dit jaar. Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en voor het derde jaar op rij juryvoorzitter bij de Waterinnovatieprijs, was blij verrast over het hoge niveau van de inzendingen.

Lidewijde Ongering, juryvoorzitter van de Waterinnovatieprijs: ,,Als jury was het een feest om alle innovatieve ideeën voorbij te zien komen. Een keuze voor de genomineerden en winnaars was dan ook een hele kluif, maar we staan volledig en unaniem achter de keuzes. Met ideeën en projecten zoals deze winnaars heb ik vertrouwen in de toekomst van het waterbeheer in Nederland. De Waterinnovatieprijs bewijst dat de kennis, creativiteit en innovatiekracht om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen volop aanwezig zijn."

De waterschappen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken. De Waterinnovatieprijs is voor de Unie van Waterschappen een ideaal visnet om nieuwe, slimme ideeën op te halen en te delen. Dit jaar was er naast de vaste categorieën (Waterveiligheid, Voldoende water en Schoon water) bijzondere aandacht voor het thema circulaire economie. De waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Zij passen zich daarop aan, maar willen ook verdere klimaatverandering zoveel mogelijk beperken.

Hein Pieper, vicevoorzitter Unie van Waterschappen: ,,Wij willen ons steentje bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. Het hergebruiken van afvalmaterialen of het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater zijn hier belangrijke stappen in. De waterschappen willen samen met het Rijk, gemeenten en provincies komen tot een circulair Nederland. Door met de Waterinnovatieprijs aandacht voor dit thema te vragen hopen we innovatieve ideeën op dit vlak te stimuleren en mensen te inspireren hiermee aan de slag te gaan."

Met de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2018 wordt gekeken of er een match is om een ondersteunend versnellingstraject aan te gaan, waarbij een innovatiemakelaar samen met de winnaar verkend op welke wijze de innovatie verbeterd en/of marktrijp gemaakt kan worden. Het versnellingstraject wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, STOWA, de Topsector Water Maritiem en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie Water. Ook de NWB Bank levert als partner van de Waterinnovatieprijs een bijdrage.