• De Giessen

    T@B

Waterschap krijgt 68 reacties op plannen Giessen

H'VELD-G'DAM Het Waterschap heeft tot nu toe in totaal 68 officiële reacties ontvangen met betrekking tot de ontwerpplannen over de doorvaartbreedte op de Giessen. Die zijn vooral van particulieren laat het Waterschap in een brief aan de gemeenteraad van Hardinxveld weten. In het eerste kwartaal van 2018 verwacht het Waterschap een besluit te nemen.

,,De komende maanden zullen wij gebruiken voor de verdere uitwerking en beantwoording van de zienswijzen, het opstellen van de definitieve documenten (incl. kaartmateriaal) en brieven aan de belanghebbenden'', schrijft het Waterschap ,,Zorgvuldige communicatie met omwonenden en direct belanghebbenden nemen wij hierin mee.''

Het Waterschap reageert op een brief van de gemeenteraad, waarin werd gevraagd rekening te houden met omwonenden. Het Waterschap wil vanwege de veiligheid een minimale doorvaartbreedte vaststellen voor de Giessen. Bootjes en steigers moeten daarvoor wijken.