• Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland start renovatie Peulensluis

H'VELD-G'DAM In opdracht van Waterschap Rivierenland start Aannemersbedrijf De Vries uit Werkendam met de renovatie van de Peulensluis. Het huidige 'sluiscomplex' is verouderd en verkeerd in een slechte staat. Renovatie is noodzakelijk om de werking, de betrouwbaarheid en de veiligheid in de toekomst te garanderen. De werkzaamheden gaan begin december 2016 van start en duren tot maart 2017. Naast de volledige vervanging van o.a. zes sluisdeuren, de elektrische installatie en het wachtlokaal worden er ook aanpassingen gedaan om de veiligheid te verbeteren. De sluis zal gedurende de gehele uitvoeringsperiode gestremd zijn voor het vaarverkeer. De aannemer streeft er naar om de overlast in de omgeving tot een minimum te beperken.

De Peulensluis dateert uit 1937 en ligt onder de rijksweg A15 in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De sluis is onderdeel van de primaire waterkering dijkring 16 en vormt de vaarwegverbinding tussen de Merwede en de Buiten Giessen. De sluis is van belang voor de lokale recreatievaart, het ontsluiten van dienstverlenende watergebonden bedrijven en het ontsluiten van de boezemwateren van de Alblasserwaard. Het waterschap is verantwoordelijk voor de dagelijkse beschikbaarheid van deze sluis. De omgeving en gebruikers van de Peulensluis zijn reeds geïnformeerd over de renovatie en de daarbij behorende stremmingen.