• Esther Coumans

Waterschappen controleren waterwegen

H'VELD-G'DAM Het wordt weer mooi weer de komende dagen. Daarom zijn Waterschap Rivierenland en waterschap Hollandse Delta continue bezig met het toezicht op het naleven van de vaarregels en veiligheid op onder andere de Korne, de Linge, Gekanaliseerde Linge, Kanaal van Steenenhoek, de Binnenbedijkte Maas, het Waaltje en op de wateren in de Alblasserwaard. Doel is om overlast en ongelukken op deze vaarwegen tot een minimum te beperken. Zo kunnen recreanten onbezorgd genieten in, op en bij het water.

In het vaarseizoen worden de genoemde wateren druk bezocht. Daarom is het belangrijk dat watersporters en recreanten de eigen veiligheid en die van anderen in acht nemen. Hiervoor zijn regels opgesteld waar waterschap Hollandse Delta en Waterschap Rivierenland, in nauwe samenwerking met politie, gemeenten, Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport watersportverenigingen en jachthavens op toezien. Wie veiligheid in het geding brengt en/of overlast veroorzaakt, riskeert een fikse boete.

Handhavers van de waterschappen treden onder andere op tegen te hard varen. Op basis van goede ervaringen in afgelopen jaren wordt hierbij weer gebruik gemaakt van laserapparatuur. Te hard varen veroorzaakt veel golfslag. Oevers kunnen hierdoor beschadigen. Ook levert dit geluidsoverlast op voor omwonenden.

Hoewel van een brug in het water springen leuk en spannend kan zijn, is dit niet zonder risico's. Voor zowel springers als andere waterrecreanten. Van bruggen springen is daarom verboden. Ook dit jaar wordt hierop gecontroleerd. Brugspringers riskeren een boete en/ of een HALT-traject.

Sinds vorig jaar is de vergunningplicht voor het varen met een door een motor aangedreven vaartuig in de vaarwateren van de Alblasserwaard afgeschaft. Varen met een door een motor aangedreven vaartuig op niet vaarwateren is sinds 1 januari 2015 verboden. Het afschaffen van de vergunningplicht staat overigens los van de verplichting om een vaarbewijs te hebben: voor de daarvoor aangewezen vaartuigen blijft een vaarbewijs verplicht.

Op de websites van Waterschap Rivierenland en waterschap Hollandse Delta en (onder andere) in het Binnenvaart Politiereglement zijn de vaarregels terug te vinden.