Wmo-budget voor groot gedeelte niet besteed

H'VELD-G'DAM Vorig jaar heeft gemeente Hardinxveld 3,4 miljoen euro uitgetrokken voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onlangs maakte wethouder Theo Boerman bekend dat de gemeente een bedrag overhoudt van mogelijk 740.000 euro. Dat is zo'n 21 procent van het budget.

 PvdA-fractievoorzitter Niek Verkaik verbaast zich erover dat het om zo'n groot bedrag gaat. Vooral omdat er op de huishoudelijke hulp binnen de Wmo juist is bezuinigd, legt hij uit. Volgens CDA-voorman Wim de Ruiter is hier het laatste woord nog niet over gezegd. ,,Het zijn knotsen van bedragen, die we aan het einde van het jaar nog even te horen krijgen.'' De Ruiter laat aan de andere kant weten dat het overschot ergens wel goed uitkomt. Hij vreest dat de keuze voor Drechtsteden financieel nog weleens nadelig uit kan pakken.

Arjan Meerkerk, fractievoorzitter van SGP, zegt dat een overschot op zich positief is en zeker geen reden is om het Wmo-beleid weer over de kop te gooien. ,,Wmo is één van de decentralisaties en het is nog maar de vraag hoe zich dat verder ontwikkelt'', zegt Meerkerk. ,,Zo'n reserve hebben we gewoon nodig, zeker in regionaal verband'', doelt Meerkerk op de financiële problemen binnen de Jeugdzorg en waar ook de Dienst Gezondheid en Jeugd mee heeft gekampt. Evenals Verkaik pleit hij ervoor het geld in de zorg te houden.

Het overschot betekent niet dat mensen die van de Wmo gebruik maken minder goed geholpen zijn, stelt Meerkerk. Wel vindt hij dat gemeente moet blijven monitoren of de Wmo goed wordt uitgevoerd. Die mening is ook Verkaik en de Ruiter toebedeeld. Adviesorgaan Stichting WMO-Platform Hardinxveld-Giessendam sluit zich daarbij aan.

 

Secretaris Johan Maasland geeft aan dat niet per jaar het Wmo-budget onder de loep moet worden genomen, maar dat over een grote periode bekeken moet worden of het geld goed gespendeerd wordt. ,,We zitten er bovenop en hebben met de gemeente regelmatig overleg. We houden strikt in de gaten of er klachten zijn omtrent de Wmo.'' Die zijn er nog niet, laat Maasland weten. Ook Maasland wijst erop dat een buffer in de toekomst misschien nog hard zat nodig is.