• Pr

Fien Wonen onderzoekt noodzaak voorrang Hardinxvelders

H'VELD-G'DAM Woningbouwcorporatie Fien Wonen wil Hardinxvelders voorrang verlenen bij het toekennen van een sociale huurwoning binnen de eigen gemeente. Directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg bekijkt wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Dat heeft ze donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering meegedeeld.

door Ward den Besten

Zelf spreekt Ter Borg van een kleinekernenbeleid, dat ook in de provincie Utrecht wordt gehanteerd. In een aantal Utrechtse gemeenten wordt een deel van de sociale woningen als eerste aangeboden aan de eigen inwoners. Op die manier hoeven mensen minder lang te wachten op een woning in hun eigen dorp.

De plannen staan nog in de kinderschoenen en Ter Borg kon er verder niet meer over zeggen. Behalve dat ze ,,ermee bezig" is. Benhard van Houwelingen van de TAB juicht de ontwikkeling in ieder geval toe. ,,Het zou goed zijn als het woonplaatsbeginsel wordt ingevoerd'', reageerde hij.

De gemiddelde wachttijd om een sociale huurwoning te bemachtigen is in Hardinxveld opgelopen tot ruim een jaar. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015. Volgens Ter Borg is er desalniettemin sprake van ,,ontspannen woningmarkt" in Hardinxveld. ,,In vergelijking met de rest van Nederland is dat een zeer beperkte wachttijd".

De wachttijd wordt berekend aan de hand van hoe lang iemand gemiddeld actief op zoek is voor een woning. Het aantal jaar dat mensen weliswaar bij Woongaard staan ingeschreven, maar daar verder niets mee doen, wordt niet meegerekend. Volgens Ter Borg zijn in Hardinxveld momenteel 269 actief woningzoekenden. Iets meer dan de helft van de woningzoekenden komt van buiten Hardinxveld.

De woningcorporatie heeft in Hardinxveld zo'n 2000 woningen in beheer en nog eens 1100 in Vijfheerenlanden. Tegen 2030 wil Ter Borg in Hardinxveld 100 woningen erbij hebben om in de groeiende behoefte te voorzien. Tegelijk geeft ze aan dat dat aantal nog kan oplopen vanwege de groter wordende woningopgave.