'Woningbouwopgave regio moet passen binnen Hardinxveld'

H'VELD-G'DAM Om te voorkomen dat de regio wegzakt, moeten komende jaren fors meer woningen in de Drechtsteden worden gebouwd. Ook Hardinxveld is bereid zijn steentje daaraan bij te dragen. Dat heeft de gemeenteraad vorige week woensdag aan de stuurgroep van de Woonvisie Drechtsteden laten weten. De raad gaf daarbij wel aan dat de eigen groei van Hardinxveld als uitgangspunt dient. De Drechtsteden hebben tot 2030 naar verwachting behoefte aan zo'n tienduizend extra woningen.

door Ward den Besten

Er worden er mogelijk meer gebouwd, omdat de Drechtsteden tegemoet willen komen aan de wensen van de provincie. Die stelt dat in de zuidelijke Randstad behoefte is aan nog eens 80.000 woningen, bovenop de huizen die tot 2030 al gerealiseerd worden. De Drechtsteden willen een deel daarvan voor hun rekening nemen. Daarom voert de stuurgroep gesprekken met de verschillende gemeenteraden om te polsen in hoeverre iedere gemeente hiertoe bereid is.

De raad van Hardinxveld staat er in principe positief tegenover. ,,We hebben stukken waar snel gebouwd kan worden'', laat Jan Nederveen van de ChristenUnie namens de hele raad weten. Maar hij geeft wel aan dat de ontwikkelingen moeten passen ,,binnen de schaal van onze gemeente''. Een van de locaties die worden genoemd is 't Oog, het gebied tussen de twee spoorlijnen. Ook de IJzergieterij noemt SGP-raadslid Arie van den Berg als een ontwikkelingsgebied waar de regio een rol in kan spelen en vice versa. ,,Maar we kunnen niet zomaar een blanco cheque geven'', houdt Van den Berg een slag om de arm.

Regionale portefeuillehouder Hans Tanis geeft aan dat het vergroten van de woningvoorraad van belang is voor het in stand houden van regionale voorzieningen, werkgelegenheid en woonaantrekkelijkheid. Als voorbeeld noemt hij discussie over de intercitystatus van Dordrecht. Volgens ProRail en de provincie is het voedingsgebied van station Dordrecht te klein. ,,Wil je op termijn die discussie ontlopen'', moet er gebouwd worden, stelt Tanis.

De portefeuillehouder hoopt door samen met de provincie op te trekken investeringsbudgetten los te peuteren. Hij ziet daarin kansen om tegelijk andere regionale problemen, zoals leegstand van kantoren en vervuilde bedrijventerreinen, aan te pakken ten behoeve van de woningbouw. Ook de problematiek van de A15 haalt hij aan. ,,Dat zijn redenen voor de regio om te gaan voor een plusje bovenop de tienduizend.'' Dat 'plusje' is als het aan Tanis ligt nog eens tienduizend woningen.

De Sliedrechtse wethouder verzekert de raadsleden dat zij uiteindelijk zelf gaan over het aantal nieuwe woningen in hun gemeente. De Drechtraad stelt in september de Regionale Woonvisie vast, waarin een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten staat beschreven. De verschillende gemeenteraden stellen vervolgens een eigen uitvoeringsparagraaf op. ,,De Drechtsteden gaan zich niet bemoeien met individuele projecten in iedere gemeente'', laat Tanis weten.