• Amsterdam zekerheid, werken, kantoor, nederlandse, wet, recht, baan, werkzoeken, dienst, nederland

    Robin van Lonkhuijsen

WW daalt opnieuw en meer vacatures in regio

H'VELD-G'DAM Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond blijft dalen, terwijl het aantal vacatures toeneemt. Werkzoekenden hoeven niet te wachten tot vacatures extern worden gepubliceerd. Eenvijfde van de werkgevers neemt namelijk personeel aan zonder een vacature te publiceren. Netwerken en actief benaderen loont. Werkzoekenden kunnen in hun zoektocht naar werk ook gebruik maken van de dienstverlening van UWV, zoals via webinars en workshops.

Eind september 2018 verstrekte UWV in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond 28.515 WW-uitkeringen: een daling van 1,1% ten opzichte van een maand eerder. Deze daling is kleiner dan het landelijk gemiddelde van -1,6%. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in Drechtsteden (2,8%) en Gorinchem (2,2%) lager dan het Nederlands gemiddelde (3,0%). Het WW-percentage van Rijnmond (3,3%) ligt bijna op het niveau van het landelijk gemiddelde. De daling komt over het voorbije jaar vooral door afname van de WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een technisch beroep of een bedrijfeconomisch-administratief beroep.

UWV raamt het aantal nieuwe vacatures dat de eerste helft van dit jaar in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond ontstond op 52.500. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn dat er zo'n 6.000, oftewel 13%, meer. De landelijke toename bedroeg 12%. Driekwart van de nieuwe vacatures in 2018 ontstond in de arbeidsmarktregio Rijnmond (40.000). De regionale vacaturemarkt in de drie arbeidsmarktregio's van Groot Rijnmond samen en die van Nederland verschillen. Het aandeel vacatures op het beroepsniveau laag/basisvakmanschap is wat lager dan landelijk, terwijl het aandeel vacatures op het niveau middelbaar/specialistisch beroepsniveau juist hoger is dan landelijk. Beroepsgroepen waarbinnen het aantal vacatures het meest is toegenomen zijn laders lossers, hoveniers en ingenieurs.

Werkzoekenden zijn echter niet alleen afhankelijk van vacatures in hun zoektocht naar werk. Ook het zelf benaderen van werkgevers via bijvoorbeeld het eigen netwerk biedt mogelijkheden. Een op de vijf werkgevers neemt namelijk personeel aan zonder hiervoor een vacature uit te zetten. In de sectoren horeca en vervoer opslag gebeurt dat het vaakst (30%) en bij landbouwbedrijven en financiële instellingen het minst vaak (8% en 9%). Bijna de helft van de bedrijven die personeel zonder werving hebben aangenomen, heeft contracteerde mensen die hen hadden benaderd vanuit het medewerkers- of HRM-netwerk. Onderhouden van een netwerk en actief op werkgevers afstappen dragen duidelijk bij aan het vinden van werk.