• Harry Eskes (l) draagt met de voorzittershamer zijn taken over aan Johan den Houter.

    Anke Bot

Johan den Houter nieuwe voorzitter Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden

H'VELD-G'DAM Tijdens de afgelopen maandag gehouden algemene ledenvergadering van CJBD - Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden, werd Johan den Houter door de aanwezige leden unaniem als nieuwe voorzitter gekozen. Hij volgt Harry Eskes op, die zijn voorzittersfunctie niet verlengde. Tevens werd in dezelfde vergadering aftredend bestuurslid Werner Kelder unaniem herkozen.

Vereniging Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden is een actieve club, die maandelijks een bijeenkomst organiseert. ,,Dat betekent dat het bestuur veel moet regelen, maar tegelijkertijd dat leden elkaar regelmatig ontmoeten. Als er dan ook gasten zijn – wat vaak gebeurt – dan hebben die bijeenkomsten dubbel effect", vertelt de nieuwe voorzitter Johan den Houter (Drukkerij RAD). ,,We willen ondernemers bij elkaar brengen. Dat doen we als CJBD al bijna 30 jaar. Drie jaar geleden werd Harry Eskes (Elda PR communicatieregie) voorzitter, nadat hij daarvoor al enkele jaren bestuurslid was. Toen hij afgelopen najaar in het bestuur bekend maakte af te zullen treden, opperde hij mij als opvolger. Er volgden enkele gesprekken met het bestuur. En omdat dit een heel leuke vereniging is, heb ik ja gezegd. Ik ben zelf al ruime tijd lid en wil in de rol van voorzitter graag meehelpen aan verdere groei."

VOLOPO KANSEN ,,Het was prettig dat Harry als voorzitter in de ALV nog de begroting voor 2020 en het aannemen van de nieuwe statuten deed, want dat was toch door het zittende bestuur voorbereid", aldus Johan den Houter.

Volgens het roulatieschema was bestuurslid Werner Kelder (Werner BBQing) eveneens aftredend; hij was herkiesbaar en werd door de leden herkozen als bestuurslid programma.

Johan den Houter: ,,Als je veel bijeenkomsten organiseert, dan is het fijn om op de plek van bestuurslid programma Werner als ervaren kracht te hebben. Zo houden we een sterke ploeg waarmee we ons blijven richten op het binden en verbinden van jonge bedrijven in de regio. CJBD heeft en geeft volop kansen."