• De Lange Wei

De Lange Wei ontvangt Prezo Care keurmerk

De Lange Wei ontvangt Prezo Care keurmerk

H'VELD-G'DAM Op dinsdag 10 september ontving De Lange Wei uit handen van Nicolien van den Berg, directeur van Perspekt, als eerste zorginstelling in Nederland het nieuwe Prezo Care-keurmerk. Zij overhandigde in aanwezigheid van medewerkers en cliënten een plaquette en een certificaat aan Jolanda Besselink, voorzitter van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) van De Lange Wei.

,,Ik vind het een grote eer dat ik hier vandaag het eerste Prezo Care-keurmerk uit mag reiken", aldus Van den Berg. ,,Uit het rapport dat ten grondslag ligt aan de beslissing om het keurmerk toe te kennen, wordt duidelijk dat De Lange Wei een organisatie is die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Daarmee wil ik niet alleen de organisatie feliciteren, maar vooral ook de cliënten, die die kwaliteit iedere dag ervaren."

Waarnemend bestuurder Sandra Harsveldt van De Lange Wei vergeleek het kwaliteitskeurmerk met topsport: ,,Alle medewerkers, of het nu gaat om de zorgverleners of om het personeel achter de schermen, dragen samen zorg voor die kwaliteit. Het is iets dat we met elkaar deden. Daarom wil ik ook niet zelf de plaquette in ontvangst nemen, maar heb ik gevraagd of één van onze VAR-leden dit namens de organisatie wil doen. Sinds dit jaar heeft de VAR binnen onze organisatie een actieve rol. Zij adviseren de organisatie gevraagd en ongevraagd op inhoudelijke en verpleegkundige zaken en dat komt zeker ten goede aan de kwaliteit van onze zorg."

Harsveldt vervolgt: ,Eigenlijk verdienen alle vrijwilligers en medewerkers een plaquette bij het behalen van dit keurmerk. Maar dat wordt te ingewikkeld, dus daar hebben we een andere oplossing voor gevonden." Vervolgens overhandigt ze aan één van de keukenmedewerkers een presentje, dat ook alle andere medewerkers ontvangen. "Om te onderstrepen dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen!", aldus de bestuurder.