• Ward den Besten

Zorgen om overweg Giessenzoom

H'VELD-G'DAM De TAB maakt zich zorgen om de verkeerssituatie bij de spoorwegovergang van de Giessenzoom. De lokale partij wil van het college weten wanneer een definitieve verkeersoplossing komt voor het gevaarlijke kruispunt met de Parallelweg en vraagt de gemeente om in de tussentijd oranje knipperlichten te installeren.

door Ward den Besten

Op de overweg zijn de afgelopen jaren meerdere incidenten geweest. Vrachtwagens die vanaf de houthandel NuBuiten aan komen rijden en de Parallelweg willen opdraaien moeten soms op de overweg wachten, omdat op het gelijkwaardige kruispunt niet altijd voorrang wordt verleend. Het is een aantal keer voorgekomen dat daardoor de spoorbomen sneuvelden, omdat een trein naderde.

In de laatste programmabegroting van de gemeente wordt de onveilige situatie van de spoorwegovergang al aan de kaak gesteld. Vorig jaar zijn noodmaatregelen genomen, waaronder het plaatsen van verkeersborden die automobilisten waarschuwen om vrachtauto's voorrang te verlenen.

De gemeente en ProRail zoeken nog naar een definitieve oplossing. Gedacht wordt aan ontruimingslichten, die bijvoorbeeld ook bij de twee andere overwegen staan, of aan een volwaardig stoplichtkruispunt. De TAB wil weten welke van de twee maatregelen er komt en wanneer die wordt aangelegd.

Daarnaast wijst de lokale partij erop dat de verkeersborden die als tussentijdse maatregel zijn geplaatst het zicht belemmeren. ,,Om het zicht te verbeteren kunt u deze borden verwijderen en daarvoor in de plaats een oranje knipperlicht plaatsen. Hierdoor wordt de kruising veiliger en is men ook gewaarschuwd'', aldus het advies van de TAB.