• Archief BDUmedia

Zorgen om schuiven met zorggeld

H'VELD-G'DAM Het overschot op de jaarrekening van Hardinxveld van 2018 is minder groot dan vooraf begroot. Waar de gemeente in het najaar van 2017 hoopte op een positief resultaat van bijna vier ton is uiteindelijk nog geen 30.000 euro geworden. Donderdag toonden alle partijen begrip voor de situatie, omdat Hardinxveld vergeleken met gemeenten in de regio het nog goed doet. Die komen veelal uit op tekorten.

De jaarrekening is donderdag door de gemeenteraad weliswaar behandeld maar niet vastgesteld. Dat komt omdat de accountant eerst nog zijn goedkeuring moet verlenen. Het college hoopt dat dat voor aanstaande donderdag is gebeurd, zodat de raad tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces een klap erop kan geven. ,,Een vervelende situatie", luidde de omschrijving van wethouder Theo Boerman.

De discussie over de financiële verantwoording van het afgelopen jaar ging vooral over de bestemming van het geld binnen het sociaal domein. Omdat de kosten van de zorgtaken van de gemeente sinds de decentralisatie onzeker zijn, is in het verleden besloten eventuele overschotten binnen het sociaal domein in een apart potje te stoppen.

Ook dit jaar komt Hardinxveld uit op een overschot van 305.000 euro. Het college wil dat bedrag echter toevoegen aan de algemene reserve. Daar wordt namelijk geld uit onttrokken om alles te kunnen financieren. De algemene reserve komt daardoor uit op 2,4 miljoen en de reserve sociaal domein op 2,8 miljoen euro.

Afspraak is afspraak, vinden echter oppositiepartijen CDA, PvdA en Fractie Philippo, die de kosten van het sociaal domein zien oplopen. ,,Wij vinden dat dit het hart raakt van onze kadergevende rol'', aldus raadslid Timon van Zessen van het CDA.

Niet dat het veel uitmaakt in welk potje het geld zit. Er kan altijd besloten worden om geld in de reserve sociaal domein ergens anders aan uit te geven. De discussie is dan ook vooral principieel van aard.

Wethouder Boerman beaamt dat de kosten van met name de Jeugdzorg drastisch oplopen en spreekt zelfs van ,,een stortdouche''. Maar hij verzekert dat de zorgtaken altijd uitgevoerd zullen worden en met klanttevredenheidsonderzoeken een vinger aan de pols wordt gehouden. Mocht er in de toekomst meer geld nodig zijn voor het sociaal domein, zal dat volgens Boerman ook worden vrijgemaakt. De wethouder krijgt daarin steun van de coalitiepartijen.