Zorgen PVV over parkeren station Boven-Hardinxveld

DEN HAAG De PVV heeft zorgen geuit over de parkeerproblemen rond station Boven-Hardinxveld.

Volgens de PVV-fractie in de Provinciale Staten is de parkeerplaats te klein, ,,waardoor er veel wildparkeren ontstaat, tot groot ongenoegen bij omwonenden en ook reizigers''. Statenlid Bart Privé van de PVV heeft vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, of de problematiek bekend is.

Privé vraagt zich af of bij de nieuwe concessie van het openbaar vervoer voor de regio Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden rekening is gehouden met verbetering van de parkeergelegenheid van het station. Daarnaast wil Privé weten of ook bij andere stations van de MerwedeLingelijn sprake is van te weinig parkeercapaciteit.

Binnen drie weken volgt een antwoord.