Zwemwaterseizoen gestart

H'VELD-G'DAM Op maandag 1 mei is het zwemwaterseizoen 2017 gestart. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) verstrekt tijdens het zwemwaterseizoen actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit van de 100 officiële zwemwaterlocaties in de provincie Zuid-Holland.

Met ingang van 1 mei tot 1 oktober (het zwemwaterseizoen) controleren en handhaven de zwemwaterinspecteurs van de ODMH de officiële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland op veiligheid, hygiëne en visuele zwemwaterkwaliteit. Als de situatie aanleiding geeft, neemt de ODMH maatregelen. Dit kan zijn door het afgeven van een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod. Geldt voor een zwemwaterlocatie een maatregel, dan wordt dit duidelijk aangegeven op het blauwe informatiebord bij de betreffende locatie.

OVERIGE INFORMATIEVOORZIENING Op verschillende manieren kan informatie worden verkregen. Via de landelijke zwemwaterwebsite (www.zwemwater.nl) kan er actuele informatie over alle officiële zwemwaterlocaties in Nederland worden verkregen. Via een kaartje kan de gebruiker inzoomen op een locatie. Per locatie is er informatie over de voorzieningen die aanwezig zijn bij die locatie én welke eventuele maatregelen daar gelden. De zwemwatertelefoon (0800 9036) is dagelijks bereikbaar van 09:00-16:30 uur. Via dit nummer krijgen bellers algemene en zo nodig toegespitste actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater, de veiligheidsrisico's en mogelijke gezondheidsrisico's. Gezondheidsklachten kunnen ook gemeld worden via dit nummer. Indien de gebruikers vragen hebben over de veiligheid, zwemwaterkwaliteit en hygiëne van de officiële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland, dan kunnen zij die ook stellen via zwemwater@odmh.nl. Als de ODMH maatregelen treft, worden deze getwitterd via @ODMH_Zwemwater.

ZWEMMEN IN RIVIEREN Zwemmen in de grote rivieren en in kanalen kan levensgevaarlijk zijn vanwege stroming en scheepvaart. Rijkswaterwaterstaat en de provincie Zuid-Holland waarschuwen voor de enorme risico's die het zwemmen in de grote rivieren met zich meebrengt. De ODMH adviseert om uitsluitend in de officiële zwemwaterlocaties te zwemmen. Deze locaties kunnen gecontroleerd worden op veiligheid, hygiëne en zwemwaterkwaliteit.

GEZONDE LEEFOMGEVING De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de gehele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een gedeelte ervan uit te voeren in opdracht van de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland. Een van die taken is het toezichthouden en handhaven op de wettelijke regels die gelden voor de officiële zwemwaterlocaties in de provincie Zuid-Holland. Dit, zodat de recreanten op deze locaties zo veilig en gezond mogelijk kunnen zwemmen/recreëren.