• Wim de Ruiter, lijsttrekker van het CDA

    Ward den Besten

CDA: Geef inwoners het vertrouwen

H'VELD-G'DAM Minder regels. En als het fout gaat, niet die regels alsnog gelijk invoeren. Dat is het pleidooi van Wim de Ruiter. De lijsttrekker van het CDA wil af van een krampachtige gemeente. ,,Heb wat meer vertrouwen erin dat mensen die met elkaar de samenleving vormen dat ook op een prettige manier willen invullen.''

Door Ward den Besten

Een van de speerpunten van het CDA is om inwoners meer zeggenschap te geven en zelf dingen te laten doen. De vrije sluitingstijden in de horeca, het afschaffen van het welstandsbeleid en de komst van buurttoezicht, die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, noemt De Ruiter in dat kader ,,buitengewoon''.

Daar mag van de CDA'er nog een schepje bovenop. ,,Ga met vergunningen op een meer ontspannen manier om. Probeer gewoon eens wat uit.'' Het CDA heeft in zijn verkiezingsprogramma al voorschot daarop genomen. Zo wil de partij het idee 'het recht om uit te dagen' introduceren. Daarin krijgen buurtbewoners de kans om taken van de gemeente over te nemen, als zij denken dat beter te kunnen. Als voorbeeld noemt De Ruiter het onderhoud van een plantsoen. ,,Wat mij betreft krijgen ze een budget als ze een goed plan hebben.'' Ook 'Inwoner 100' is zo'n initiatief. Daarbij krijgt een panel van honderd mensen de kans om nieuwe voorstellen in de gemeenteraad te beoordelen voordat de raad een besluit neemt.

In het kader van de burgers de vrijheid geven past wat hem betreft niet de Maatschappelijke Agenda (MAG). ,,Het is veel te veel door de gemeente gestuurd.'', stelt De Ruiter, die het inhoudelijk niet met het nieuwe subsidiebeleid eens is. Volgens hem was het nooit de bedoeling van de raad om het subsidiebeleid op deze manier vorm te geven. ,,In de MAG zie ik een vorm van bezuiniging. Er worden zoveel drempels opgeworpen voor een stimuleringsregeling dat veel verenigingen zeggen: laat maar gaan.''

Om tot minder regels te komen ziet De Ruiter een belangrijke rol weggelegd voor de Omgevingswet die er moet komen. Daarin worden de regels voor ruimtelijke projecten gebundeld. ,,Dat bepaalt hoe Hardinxveld over 10, 20 of 30 jaar eruit gaat zien. Als je op je fiets door Hardinxveld crost, zou je het effect van die Omgevingswet moeten zien.''

Het CDA heeft in zijn programma ook over cultuureducatie. Volgens De Ruiter moet meer aandacht komen voor de cultuurverschillen die er zijn. Hij pleit voor meer maatschappelijke stages op scholen en voor voldoende aandacht voor hoe de samenleving is georganiseerd. ,,Over wat voor waarden en normen we hier hebben. Overigens, altijd met respect voor de ander.''

Daarnaast zien de christendemocraten een grotere rol weggelegd voor de Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). ,,Laat de BOA, die de mensen kent, kijken naar vormen van overlast die op een laagdrempelige manier opgelost kunnen worden. Als het gaat om bijvoorbeeld parkeeroverlast. De politie heeft daar gewoon geen tijd voor'', aldus De Ruiter.

Hoog op de agenda staat tevens om de energietransitie in Hardinxveld vorm te geven. ,,2050 vind ik heel erg ver. Dat mag ambitieuzer, want nu is het allemaal pappen en nathouden. Er moet een energieactieplan komen, zodat echt meters gemaakt kunnen worden.'' Daarnaast wil het CDA een energieregisseur aanstellen die verenigingen bijstaat om hun accommodaties aan te passen. Ook moeten nieuwbouwhuizen niet meer aangesloten worden op het aardgasnetwerk. ,,Er moet een goede reden zijn om dat niet te willen.''

De Ruiter kijkt zelf met tevredenheid terug op de tarieven voor begraafplaatsen die volgens hem een stuk transparanter zijn geworden. Ook de aanpak van wateroverlast was voor hem altijd een hoofdpijndossier, maar is dat inmiddels niet meer. ,,Ik heb zelf de indruk door samen op te trekken met de bewonersvereniging dat het proces versneld is.'' Wel houdt De Ruiter een naar gevoel over aan het proces met Drechtsteden. Dat is in zijn ogen allerminst transparant gegaan. Zeker wat de financiën betreft.