• Ward den Besten

CU: Begin bij jezelf met verbeteren

H'VELD-G'DAM Positiviteit. Dat is wat de ChristenUnie met haar programma wil uitstralen. Een van de belangrijkste thema's is daarin duurzaamheid. ,,Wij kunnen invloed hebben op hoe wij met de natuur omgaan. Dat geeft hoop voor de toekomst'', zegt lijsttrekker Jan Nederveen. ,,Wij zullen de voorbereidingen moeten doen voor onze kinderen. Daarbij passen de ambities om in 2050 energieneutraal te leven.''

Door Ward den Besten 

Een pasklaar antwoord hoe dat te realiseren heeft de ChristenUnie niet. ,,Hoe ga je bestaande huizen van particulieren energieneutraal krijgen?'', vraagt Nederveen zich af. ,,Ik heb de oplossing nog niet. Maar verbeter de wereld, begin bij jezelf'', stelt hij zichzelf als motto. Hij vindt ook dat de gemeente een voorbeeldfunctie daarin heeft en de portemonnee moet trekken. ,,De sporthal, het gemeentehuis, zet daar zonnepanelen op. Desnoods moeten we daarvoor geld lenen.''

Bij die positiviteit hoort geen betutteling, meent Nederveen. Een vorm van betutteling vindt hij bijvoorbeeld als er beknot wordt op de keuzevrijheid in zorgverleners. ,,Wij hebben altijd gepleit voor zorg die past bij je achtergrond. Dat een christen graag zorg ontvangt vanuit een instelling met een christelijke achtergrond.'' Maar ook andersom, stelt Nederveen. ,,Ik denk dat je daarin een goede balans moet zoeken.''

Ook moet de overheid niet bepalen of je je kinderen laat inenten, vindt hij. Ook al is hij zelf geen voorstander ervan om dat niet te doen. Dat in Hardinxveld geen koopzondagen zijn, ziet hij niet als betutteling. ,,Het is een wetenschappelijk feit dat zeven dagen per week werken voor niemand gezond is. Voor je fysieke gezondheid niet, voor het gezinsleven niet. Los van het feit dat de meeste inwoners niet op een koopzondag zitten te wachten.''

Een belangrijke rol voor de gemeente vindt Nederveen ook om de jeugd uit te dagen op een verantwoordelijke manier te leven. ,,Hoe ga je om met de omgeving, met het milieu, hoe ga je om met jezelf. Met drank, drugs, overgewicht'', aldus de lijsttrekker. Hij vindt dat het groepsgedrag moet worden veranderd. Zo pleit de ChristenUnie ervoor om roken op schoolpleinen te verbieden en ook alcohol moet in de ban bij sportverenigingen als de jeugd moet spelen.

De ChristenUnie wil daarnaast dat de gemeente een ruimhartiger beleid voert voor vluchtelingen. Volgens Nederveen volgt Hardinxveld enkel de taakstelling van het Rijk. ,,Voor ons is dat aantal niet leidend. De draagvlak en draagkracht in Hardinxveld is leidend.''

Nederveen is voorstander om de welstand in een of andere vorm terug te laten komen. ,,Er is in ons dorp een aantal plaatsen, zoals de Parallelweg, de Peulenstraat, die het gezicht bepalen. Dat je de welstand wil versoberen begrijpen we wel. Wat ons buitengewoon tegen is gevallen is dat we niet tot een excessenregeling zijn gekomen. Dat er ergens een grens is.''

Ook wil Nederveen zzp'ers als gemeente gaan ondersteunen. Hij pleit ervoor om naast de huidige bedrijfscontactfunctionaris iemand aan te stellen die zzp'ers bijstaat. Het gemeentehuis kan tevens dienstdoen om start-ups te huisvesten. En wat de ChristenUnie betreft mag er meer ruimte zijn voor recreatie.

De gemeente heeft daarnaast de taak om aan inwoners duidelijk te maken wat de meerwaarde van Drechtsteden is. Als voorbeeld noemt Nederveen de Wmo en de sociale dienst, die aan de Drechtsteden zijn overgeheveld. ,,Dat betekent dat de mensen die er gebruik van maken minimaal hetzelfde moeten hebben of verbetering zouden moeten voelen.'' Ook moet een loket in Hardinxveld behouden blijven en mag de digitalisering niet ten koste gaan van mensen die niet met een computer overweg kunnen.

Zelf hekelt hij het proces richting de Drechtsteden, maar is wel van mening dat een alternatief niet voorhanden was. Hij vindt dat de oppositie geen ruimte is gegund. ,,Dat is niet goed voor het debat. Het enige wat wij vroegen was meer tijd en cijfers. Dat is ons niet gegeven.''