• BDUmedia

'Een verlies voor de democratie'

H'VELD-G'DAM 'Bijzonder spijtig', 'ik word er verdrietig van', 'buitengewoon triest' en 'dit verdienen ze niet'. Andere partijen reageren met ontsteltenis op het nieuws van de PvdA en VVD, die niet meedoen aan de verkiezingen volgend jaar.

,,Het zijn goede politici, die zorgen voor een goede balans tussen coalitie en oppositie'', zegt Kor Nederveen (TAB). Hij geeft aan dat het verlies van de VVD en PvdA lokaal zijn weerslag heeft. De balans moet nu door de andere partijen worden gevonden, meent Nederveen, die niet vindt dat het vertrouwen in de politiek kwijt is en het politieke bestel anders moet. De TAB is volgens hem juist ontstaan door dichtbij de inwoners te zijn. ,,Wij hebben geen moeite om de kieslijst te vullen. Wij zijn een zichtbare partij, daar zit onze kracht''.

Arjan Meerkerk (SGP) noemt ze ,,kundige en betrokken raadsleden'', waar hij fijn mee heeft samengewerkt. ,,Democratie is een palet met kleuren en nu worden rood en blauw eruit gehaald''. Een aderlating, aldus Meerkerk. ,,Het schept extra verantwoordelijkheden voor de overige partijen om andere mensen te horen. We zullen als SGP ons best doen om een perspectief te bieden.'' Hij geeft aan dat de SGP uit voldoende jonge en capabele mensen kan putten.

,,Dit is voor de democratie niet goed'', reageert Jan Nederveen van de ChristenUnie, die ook vindt dat een breed palet nodig is. ,,We hebben jarenlang zes partijen gehad en de PvdA en VVD hebben een rijke historie.'' Hij meent dat het een uitdaging zal worden om contact te maken met de achterban van de twee partijen. Hij merkt dat de kloof tussen politiek en burger groter wordt, maar vindt niet dat het huidige systeem niet meer werkt. ,,We zijn niet tegen vernieuwing. Maar het is een buitengewoon lastig onderwerp, waar niemand nog een antwoord op heeft.''

,,Een slag bij heldere hemel is overdreven, maar toen ik het zwart op wit zag vind ik het nare berichten om te lezen'', zegt Wim de Ruiter (CDA). Ook hij spreekt van een verlies van de democratie. ,,De partijen die er zijn moeten het nu met elkaar zien te rooien.'' De Ruiter geeft aan dat het lokale ledenbestand van het CDA jarenlang stabiel was, maar de laatste periode juist nieuwe leden bij zijn gekomen. ,,Ongelooflijk jammer dat dat de PvdA en VVD niet lukt.''