• Voorzitter Dick de Jong van Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam

    Ward den Besten

'Fietsers en voetgangers scheiden van snelverkeer'

H'VELD-G'DAM Met een dagelijks dichtgeslibde A15 en een ronkende A27 vol auto's wachtend voor de brug ligt Hardinxveld tussen twee verkeersinfarcten. Het verkeer en de problemen nemen toe. Kan de gemeente dit het hoofd bieden?

door Ward den Besten

Wat betreft de A15 wordt het lastig, stelt Dick de Jong. Als voorzitter van Stichting Dorpsbehoud houdt hij zich bezig met allerlei maatschappelijke thema's binnen Hardinxveld-Giessendam. Verkeersproblematiek is daar een van.

Voordat de problemen met de snelweg in Hardinxveld zijn opgelost, zijn we al gauw veertig jaar verder, zegt De Jong. De A15 wordt ter hoogte van Sliedrecht en Papendrecht verbreed tot drie rijbanen. Die houdt straks op bij Hardinxveld. De Jong vermoedt dat het verkeer dat door Hardinxveld zal rijden daardoor gaat toenemen. ,,Dat stukje naar Gorinchem wordt namelijk korter, zo gaan mensen wel redeneren'', aldus De Jong.

Het sluipverkeer dat over de Peulenlaan en de Wieling rijdt is nu nog hanteerbaar, meent hij. ,,Dat is een redelijk doorgaande weg en geeft weinig opstoppingsproblemen. Wat je wel hebt is als de A27 dichtzit heel veel verkeer de provinciale weg neemt en hier het spoor over moet. Het komt voor dat je soms een half uur staat te wachten.''

Volgens De Jong is dat een verkeerssituatie die in het bijzonder de aandacht vraagt. Een oplossing voor het autoverkeer is daar niet zomaar voorhanden, stelt hij. ,,Je kan daar moeilijk een viaduct aanleggen.'' Wel pleit hij ervoor om fietsers en voetgangers zoveel mogelijk te scheiden van het snelverkeer. ,,Je zou een aparte tunnel kunnen maken voor fietsers of een dubbele overgang.''

De Nieuweweg-Noord en de Rijnstraat, zijn daarnaast ook twee probleemgevallen. Beide straten zijn volgens stichting Dorpsbehoud te smal, waardoor fietsers, maar ook voetgangers op de rijbaan komen. Dat in de Rijnstraat, waar veel kinderen fietsen, nooit een ernstig ongeluk is gebeurd, is volgens De Jong een wonder. ,,Die weg is gewoon te smal.''

,,Dat is ook de tendens van deze tijd. Maak de wegen smal. Dan moet het verkeer vanzelf langzaam rijden.'' Maar een oplossing is het volgens De Jong allerminst. ,,Het slaat door!'' Zo hekelt hij de pas aangelegde wegversmalling in de Nassaustraat. ,,Om de automobilist te plagen, zeg ik maar.'' Terwijl volgens hem de veiligheid daarmee echt niet wordt vergroot. ,,Degene die toch hard wil scheuren, blijft hard scheuren.''

De voorzitter van Stichting Dorpsbehoud noemt ook alle rode paaltjes in Boven-Hardinxveld en de paaltjes op het parkeerterrein bij de Albert Heijn. Onnodig, meent hij, en duur. Zeker als ze iedere keer eruit worden gereden. ,,Het is verschrikkelijk wat daar tegenaan knalt. Haal die palen gewoon weg.''

,,Ik heb het gevoel dat veel problemen voortkomen doordat dingen bedacht worden vanachter het bureau. Als je een nieuwe wijk aanlegt durf dan ook eens wat en kom niet alleen met verkeersremmende maatregelen en 30 km-zones. We zijn te voorzichtig. Die 30 kilometer hoeft helemaal niet. Bescherm langzaam verkeer van het snelverkeer.''

Fietsers krijgen volgens De Jong voldoende ruimte in Hardinxveld en noemt daarbij de fietsroute door Giessendam-West en de Tiendweg als voorbeeld. Wel maakt hij zich daaromtrent zorgen. Het levert soms gevaarlijke situaties op, zoals de fietsoversteekplaats bij het Weideveld. Wat dat betreft zijn de rotondes volgens De Jong ook niet optimaal. Het liefst ziet hij ze zoals in Sliedrecht waar auto's voorrang krijgen. Die zijn in zijn ogen veiliger. Maar belangrijker is dat binnen de regio daar eenheid in wordt aangebracht. Een mooie taak voor de Drechtsteden, aldus De Jong.

Over het openbaar vervoer is De Jong erg te spreken. ,,Je moet je afvragen of dat nog beter kan.'' Dat de politiek zich hard maakt voor een Waterbushalte vindt De Jong ook een goede zaak. ,,Die had er allang moeten zijn''. Hij pleit er wel voor om het veer met Gorinchem en Werkendam erbij te betrekken. Dat de Waterbus kan bijdragen om de A15 te ontlasten, gelooft De Jong niet. ,,Als ik de Waterbus pak naar Rotterdam, dan moet ik dat niet doen om te gaan werken, want dat kom ik erg laat aan. Maar voor toerisme vind ik het een heel mooie voorziening.''